Pensje nauczycielskie pozostają wciąż jedną z najmocniej dyskutowanych kwestii dotyczących zmian w szkolnictwie. Temat zmienia się dynamicznie, a ostatnią kwestią dyskusyjną jest m.in. przewidywana data wypłat podniesionych pensji. MEN zapowiedział opóźnienie w związku z zamieszaniem dotyczącym budżetu.

Reklama

Briefing ZNP przed spotkaniem

Przed rozpoczęciem spotkania w resorcie edukacji przedstawiciele związku zwołali konferencję prasową. Prezes ZNP Sławomir Broniarz wyjaśnił, że w trakcie dalszych rozmów związkowcy poruszą m.in. kwestię spłaszczenia stawek wynagrodzenia nauczycieli początkujących i mianowanych. "Propozycja płacowa MEN oznacza bowiem, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł brutto" – wyjaśnił prezes ZNP przypominając, że problem dotyczy ponad 120 tys. osób.

Reklama
Reklama

Kolejnym przedmiotem dyskusji jest wątek zapowiadanego przez MEN opóźnienia wypłat. Wstępnie zapowiedziano, że nowe pensje (z wyrównaniem od 1 stycznia) będą wypłacane w marcu, potem wskazano na kwiecień. Związkowcy apelują, aby minister edukacji Barbara Nowacka przyspieszyła termin realizacji wypłat.

Prośba o wsparcie projektu obywatelskiego

W trakcie drugiego spotkania w MEN ponownie dyskutowano o kwestii wsparcia dla projektu obywatelskiego "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Dokument (który został już odczytany w Sejmie) zawiera propozycję powiązania wysokości pensji nauczycielskich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce (co m.in. pozwoliłoby na uniezależnienie wysokości wynagrodzeń od decyzji politycznych). Szefowa resortu edukacji wyraziła już wstępnie wsparcie dla projektu.

"Chcemy prosić panią minister, żeby wspomogła działania związku w zakresie porządkowania tego systemu, ponieważ tutaj piłka leży po stronie resortu edukacji" – podsumował prezes ZNP w trakcie briefingu.

Podsumowanie spotkania: Co ustalono?

Jak podało ZNP po spotkaniu, związkowcy w trakcie rozmów opowiedzieli się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli. Zaproponowali również kolejne rozwiązania m.in.:

  • przesunięcia w ramach budżetu (przeznaczonego na podwyżki) w celu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych,
  • wznowienie rozmów przed 1 września 2024,
  • wyłączenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli.

W trakcie negocjacji związek ponownie zaproponował zmianę systemu wynagrodzeń nauczycieli poprzez likwidację kwoty bazowej i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych będą pracować powołane przez MEN (na wniosek związkowców) cztery grupy robocze. Eksperci zajmą się m.in. opracowaniem rozwiązań prawnych kwestii emerytur nauczycielskich, awansu zawodowego i oceny pracy, godzin ponadwymiarowych oraz procesu kształcenia nauczycieli.