Pensje nauczycielskie pozostają wciąż jedną z najmocniej dyskutowanych kwestii dotyczących zmian w szkolnictwie. Temat zmienia się dynamicznie, a ostatnią kwestią dyskusyjną jest m.in. przewidywana data wypłat podniesionych pensji. MEN zapowiedział opóźnienie w związku z zamieszaniem dotyczącym budżetu.

Reklama

Briefing ZNP przed spotkaniem

Przed rozpoczęciem spotkania w resorcie edukacji przedstawiciele związku zwołali konferencję prasową. Prezes ZNP Sławomir Broniarz wyjaśnił, że w trakcie dalszych rozmów związkowcy poruszą m.in. kwestię spłaszczenia stawek wynagrodzenia nauczycieli początkujących i mianowanych. "Propozycja płacowa MEN oznacza bowiem, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł brutto" – wyjaśnił prezes ZNP przypominając, że problem dotyczy ponad 120 tys. osób.

Reklama

Kolejnym przedmiotem dyskusji jest wątek zapowiadanego przez MEN opóźnienia wypłat. Wstępnie zapowiedziano, że nowe pensje (z wyrównaniem od 1 stycznia) będą wypłacane w marcu, potem wskazano na kwiecień. Związkowcy apelują, aby minister edukacji Barbara Nowacka przyspieszyła termin realizacji wypłat.

Prośba o wsparcie projektu obywatelskiego

W trakcie drugiego spotkania w MEN ponownie dyskutowano o kwestii wsparcia dla projektu obywatelskiego "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Dokument (który został już odczytany w Sejmie) zawiera propozycję powiązania wysokości pensji nauczycielskich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce (co m.in. pozwoliłoby na uniezależnienie wysokości wynagrodzeń od decyzji politycznych). Szefowa resortu edukacji wyraziła już wstępnie wsparcie dla projektu.

"Chcemy prosić panią minister, żeby wspomogła działania związku w zakresie porządkowania tego systemu, ponieważ tutaj piłka leży po stronie resortu edukacji" – podsumował prezes ZNP w trakcie briefingu.

Podsumowanie spotkania: Co ustalono?

Jak podało ZNP po spotkaniu, związkowcy w trakcie rozmów opowiedzieli się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli. Zaproponowali również kolejne rozwiązania m.in.:

  • przesunięcia w ramach budżetu (przeznaczonego na podwyżki) w celu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych,
  • wznowienie rozmów przed 1 września 2024,
  • wyłączenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli.

W trakcie negocjacji związek ponownie zaproponował zmianę systemu wynagrodzeń nauczycieli poprzez likwidację kwoty bazowej i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych będą pracować powołane przez MEN (na wniosek związkowców) cztery grupy robocze. Eksperci zajmą się m.in. opracowaniem rozwiązań prawnych kwestii emerytur nauczycielskich, awansu zawodowego i oceny pracy, godzin ponadwymiarowych oraz procesu kształcenia nauczycieli.