Norwescy uczniowie z zakazem używania smartfonów?

Jak podaje PAP, Norweska Dyrekcja ds. Edukacji wydała dość restrykcyjny zakaz używania telefonów w szkołach. Co istotne, zakaz obejmuje nie tylko telefony komórkowe, ale również tzw. smartwatche, czyli inteligentne zegarki. Nowe regulacje obejmują wszystkie typy szkół. Najbardziej restrykcyjny zakaz dotyczy uczniów szkół podstawowych. W tym wypadku dzieci i nastolatki nie mogą korzystać z telefonów ani w trakcie lekcji, ani podczas przerw. Uczniowie szkół średnich będą mogli korzystać z telefonów w czasie wolnym, podobne ograniczenie dotknie nastolatki uczęszczające do gimnazjów.

Jak uargumentowano zmiany?

Reklama

Nowe regulacje zostały już skrytykowane m.in. przez norweskie organizacje zrzeszające uczniów. Norwescy eksperci od oświaty argumentują decyzję najnowszymi badaniami, które potwierdzają negatywny wpływ nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych na umiejętności poznawcze uczniów. Przedstawiciele resortu edukacji powołali się m.in. na wyniki badania PISA, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, międzynarodowe badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem) oraz ankiety wypełniane przez uczniów. Norweska minister edukacji Kari Nessa Nordtun wyjaśniła, że nowe regulacje są odpowiedzią na oczekiwania dyrektorów szkół i rodziców.

Reklama
Reklama

Szkoły bez telefonów – jakie kraje wprowadziły już zakaz?

Używanie smartfonów w szkołach zostało uregulowane przez kilka krajów europejskich m.in. we Francji. Zakaz wprowadzony w 2018 roku dotyczy szkół podstawowych i średnich. W tym samym roku podobne zasady wdrożyły szkoły greckie – zakaz dotyczy wyłącznie zajęć dydaktycznych. Pod koniec 2022 roku do krajów zakazujących używania telefonów w trakcie zajęć lekcyjnych dołączyły Włochy. Portugalia przyjęła podobne regulacje już w 2012 roku. W Hiszpanii regulacje zależą od decyzji władz poszczególnych władz autonomicznych, w Niemczech – od władz krajów związkowych.

Na odgórne zakazy nie zdecydowały się na razie m.in. Wielka Brytania, Belgia i Czechy – w tym wypadku ewentualne ograniczenia ustalają dyrektorzy szkół. W 2021 roku w mediach dyskutowano o zakazie używania smartfonów w chińskich szkołach (uczniowie nie mogą wnosić telefonów na teren placówek). Od stycznia 2024 podobny zakaz wprowadziły władze holenderskie dla szkół podstawowych i specjalnych (dopuszczono jednak pewne wyjątki).

W polskich szkołach o ewentualnym ograniczeniu używania telefonów – regulowanym przez przepisy wewnątrzszkolne – decyduje dyrekcja. W praktyce najczęściej stosuje się nakaz wyciszenia urządzeń w trakcie zajęć dydaktycznych, ale uczniowie mogą korzystać z telefonów podczas przerw.