Matury 2024 – inne niż dotychczas?

Tegoroczne egzaminy dojrzałości rozpoczną się kilka dni później niż zazwyczaj. Zamiast 4 maja egzaminy rozpoczną się 7 maja. Tradycyjnie uczniowie zaczną od egzaminu pisemnego z języka polskiego. W tym roku wciąż obowiązuje szereg ułatwień m.in. wydłużony czas egzaminów i ograniczony materiał podstaw programowych. Uczniowie zdają obowiązkowo egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – wszystkie na poziomie podstawowym. Należy również wybrać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowymi są egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Kto zdaje egzamin maturalny?

Reklama

Egzamin odbywa się w dwóch formułach. Maturę w Formule 2023 będą zdawać uczniowie, którzy ukończyli:

Reklama
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 5-letnie technikum,
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Do matury w Formule 2015 przystąpią uczniowie kończący:

 • 3-letnie liceum ogólnokształcące (lata 2005–2022),
 • 4-letniego technikum branżowe,
 • szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • branżowe szkoły II stopnia,
 • liceum profilowanego i technikum uzupełniającego do lat 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniające licea ogólnokształcące, do lat 2012/2013 włącznie.
 • i posiadający zagraniczny dyplom wykształcenia średniego (bez prawa do studiów w Polsce), podchodzący do egzaminu po raz kolejny.

Podstawowy harmonogram matur 2024

Do 2 października 2023 uczniowie składali wstępne deklaracje maturalne odnośnie wybranych przedmiotów. 7 lutego 2024 upłynął termin składania ostatecznej deklaracji. Maraton egzaminów rozpocznie się 7 maja o godz. 9:00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Dzień później o godz. 9:00 uczniowie zmierzą się z matematyką. W kolejnym dniu z językiem angielskim. Matury ustne odbędą się w dniach od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Harmonogramy egzaminów pisemnych ustalają przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Terminy dodatkowe matur to 3-17 czerwca dla egzaminów pisemnych i 10-12 czerwca dla egzaminów ustnych. Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca. W tym samym dniu szkołom zostaną przekazane świadectwa i aneksy. Na 20-21 sierpnia przewidziano poprawki egzaminów. Część pisemną uczniowie będą zdawać 20 sierpnia, dzień później – część ustną.

Jak zdać maturę 2024? Podstawowe warunki

Jak podaje CKE, uczeń przystępujący do egzaminu musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej. Warunkiem jest również przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w tym wypadku nie ma progu zaliczenia).