Dla większości maturzystów „egzamin z polskiego” jest tym najważniejszym. Po pierwsze – jest to egzamin obowiązkowy, po drugie – dobre przygotowanie wymaga precyzyjnego rozpisania dużej ilości materiału (lektury, opracowania). Zbierzmy najważniejsze informacje odnośnie matury z polskiego.

Reklama

Terminy – matura 2024 z języka polskiego

  • 7 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy
  • 20 maja 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 – egzamin pisemny, poziom rozszerzony
  • 11-16 maja 2024 (z wyłączeniem 12 maja) i 20-25 maja – egzaminy ustne

Jak długo będzie trwać matura z języka polskiego?

Reklama
  • 240 minut – egzamin pisemny, poziom podstawowy, Formuła 2023
  • 170 minut – egzamin pisemny, poziom podstawowy, Formuła 2015
  • 30 minut – egzamin ustny
  • 210 minut – egzamin na poziomie rozszerzonym

Jak będzie wyglądać matura pisemna z języka polskiego?

Maturzyści zdający egzamin w przyszłym roku wciąż będą korzystać z kilku kluczowych ułatwień. Najważniejszym jest ograniczenie zakresu materiału. Priorytetowe pozostaną określone wymagania egzaminacyjne, a nie podstawa programowa.

Język polski, Formuła 2023

Egzamin składa się z 3 części. Pierwsza, za którą można uzyskać 10 punktów, to test Język polski w użyciu, w którym będą sprawdzane takie umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, tworzenie notatki syntetyzującej oraz znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną. Znajomość problematyki lektur obowiązkowych będzie sprawdzana w 2 części, czyli Teście historycznoliterackim. Za ten element można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Na koniec część 3, czyli wypracowanie o minimalnej długości 300 wyrazów – 2 tematy do wyboru. To uczeń wybiera lekturę (z listy lektur obowiązkowych), na podstawie której omówi dane zagadnienie. Za tą część można otrzymać 35 punktów.

Język polski, Formuła 2015

Reklama

Uczniowie zdający egzamin w starszej formule również zmierzą się z testem, za który mogą uzyskać 20 punktów. Do wyboru będą 3 tematy wypracowania o wymaganej min. objętości 250 wyrazów – dwie rozprawki i interpretacja tekstu poetyckiego.

Język polski rozszerzony jako przedmiot dodatkowy

Egzamin będzie mieć formę wypracowania, za które można uzyskać maks. 35 punktów.

Jak będzie wyglądać matura ustna z języka polskiego?

30-minutowy egzamin jest podzielony na 2 części. Pierwsze 15 minut to czas na wylosowanie 2 pytań i przygotowanie do odpowiedzi, kolejne 15 minut to wypowiedź oraz rozmowa z zespołem egzaminującym.

Wylosowane pytanie będzie pochodzić z tzw. listy jawnych pytań – czyli 110 zagadnień (wcześniej podawano ich ponad 200), udostępnionych przez CKE. Zagadnienie pierwsze wiąże się ze znajomością problematyki lektur obowiązkowych. Drugie pytanie będzie dotyczyć zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego. Do zdobycia jest maks. 30 punktów.

Jak wyglądają przykładowe pytania z puli jawnej?

  • Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  • Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Uczniowie zdający maturę ustną w Formule 2015 mogą zdobyć maks. 40 punktów, a wylosowane zadanie składa się z 1 polecenia i tekstu (literackiego, ikonicznego lub o języku).

***

Przygotowania do Matury 2024 warto zacząć już teraz! Nasze nowe Testy i arkusze maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego to idealna pomoc. Dostosowane do najnowszych wytycznych, przygotowane przez ekspertów, z różnorodnymi zadaniami i szczegółowymi odpowiedziami. Testy i arkusze maturalne już od 23 października z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep.infor.pl