CKE publikuje nowe arkusze maturalne

Informacje o aktualnych wymaganiach maturalnych można śledzić na głównej stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej. Na portalu cke.gov.pl znajduje się komplet informatorów – m.in. do matury w formule 2023 i 2015 – oraz aneksów, czyli uzupełnień i aktualizacji. Wśród nowych dokumentów pojawił się "Arkusz pokazowy. Egzamin od roku szkolnego 2024/2025" dla języka polskiego w wersji rozszerzonej, w wersji pod maturę 2025. Co się zmieniło?

Język polski na poziomie rozszerzonym

Reklama

Zaprezentowany arkusz dla języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawiera część testową (główna zmiana w porównaniu do matury 2023 i 2024) oraz 2 tematy do wypracowania. Do zdobycia za prawidłowe wykonanie obydwu części jest maks. 50 punktów (35 dla matury rozszerzonej z języka polskiego 2024). Arkusz zawiera również standardową instrukcję i listę lektur obowiązkowych w roku szkolnym 2024/2025 – zgodną z podstawą programową. Przypomnijmy, że lista lektur dla matury 2023/2024 została ograniczona.

Reklama
Reklama

Część testowa zawiera fragmenty tekstów i zestaw pytań. W zadaniach należy m.in. ocenić prawdziwość stwierdzeń (zadania typu "prawda/fałsz") i formułować argumenty uzasadniające tezę. Zadania wymagają znajomości określonych terminów literackich. Za wykonanie zadań z testu można otrzymać maks. 15 punktów. W wypracowaniu należy m.in. wskazać argumenty potwierdzające tezę, odwołać się do konkretnych utworów literackich (1 lektura obowiązkowa i inne, wybrane teksty) oraz nakreślić kontekst zagadnienia. Utwory, które wybierze uczeń do wypracowania, muszą pochodzić przynajmniej z dwóch różnych epok literackich. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w arkuszu, maturzysta musi również uargumentować swoje zdanie. Minimalna objętość wypracowania to 500 wyrazów.

Jakie są aktualne wymagania dla matury z języka polskiego?

Maturzyści zdający egzamin w przyszłym roku wciąż mogą liczyć na szereg ułatwień m.in. ograniczoną ilość lektur. Kluczowym pozostają wymagania egzaminacyjne, a nie podstawa programowa. Egzamin z języka polskiego w wersji podstawowej składa się z 3 części: testu "Język polski w użyciu", testu historycznoliterackiego i wypracowania o długości min. 300 wyrazów. Matura z języka polskiego w wersji rozszerzonej2024 ma formę wypracowania, które musi liczyć min. 500 słów. Uczniowie mają 210 minut na napisanie tekstu. Co istotne, w roku 2024 nie ma konieczności utrzymania co najmniej 30 proc. progu zdawalności.