Maturzyści, którzy przystąpią w przyszłym roku do egzaminu dojrzałości nie mieli łatwego zadania. Główną przyczyną zawirowań w realizacji podstaw programowych była m.in. konieczność dostosowania nauki do warunków pandemii. Nauka zdalna nie do końca spełniała swoją rolę. Nauczyciele nie zawsze byli w stanie zrealizować materiał, a uczniowie nadążać za licznymi zmianami.

Reklama

Na egzaminie maturalnym 2024 będą zatem obowiązywać te same ułatwienia, co na maturze 2023. Mowa m.in. o ograniczonej podstawie programowej, obniżeniu dotychczasowych wymagań i wydłużonym czasie zdawania egzaminów. Przykładowo, czas egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) będzie wydłużony do 240 minut. Warto również pamiętać, że matura 2025 będzie już odbywać się w trybie bez ułatwień.

Jakie przedmioty obowiązkowe na maturze 2024?

Aby zdać maturę należy obowiązkowo przystąpić do pisemnego zdawania 3 przedmiotów na poziomie podstawowym:

 • język polski – 240 minut,
 • matematyka – 180 minut,
 • język obcy nowożytny – 120 minut.
Reklama

Wynik gwarantujący zdanie egzaminu to przynajmniej 30 procent.

Uczeń musi również przystąpić do min. 1 egzaminu na poziomie rozszerzonym – ale w tym wypadku nie obowiązuje go tzw. próg zdawalności. Czas trwania egzaminu dodatkowego to 180-210 minut, zależnie od wybranego przedmiotu. Co istotne, próg zdawalności 30 procent dla przedmiotów dodatkowych powróci jako wymaganie w 2025 roku.

Obowiązkowe egzaminy ustne na maturze 2024 to:

 • język polski – tutaj m.in. 110 zagadnień z tzw. listy jawnych pytań, czas egzaminu 30 minut,
 • język obcy nowożytny – czas egzaminu 15 minut.

Do zdania egzaminów ustnych również wymagany jest wynik min. 30 procent.

Jakie przedmioty dodatkowe na maturze?

Uczeń musi wybrać przynajmniej 1 przedmiot dodatkowy (1-5 w zależności od wybranego typu studiów) na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in.: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, języki obce na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej odnośnie wybranych przedmiotów upłynął 2 października 2023. Ostateczny termin na przesłanie deklaracji to 7 luty 2024 – po tym czasie nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Kto będzie zdawać matury 2024?

Formuła 2023, czyli uczniowie, którzy kończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 5-letnie technikum,
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Formuła 2015, czyli uczniowie kończący:

 • 3-letnie liceum ogólnokształcące (lata 2005–2022),
 • 4-letniego technikum branżowe,
 • szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • branżowe szkoły II stopnia,
 • liceum profilowane i technikum uzupełniające do lat 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniające licea ogólnokształcące do lat 2012/2013 włącznie,
 • i posiadający zagraniczny dyplom wykształcenia średniego (bez prawa do studiów w Polsce), podchodzący do egzaminu po raz kolejny.

Przygotowania do Matury 2024 warto zacząć już teraz! Nasze nowe Testy i arkusze maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego to idealna pomoc. Dostosowane do najnowszych wytycznych, przygotowane przez ekspertów, z różnorodnymi zadaniami i szczegółowymi odpowiedziami. Testy i arkusze maturalne już od 23 października z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep.infor.pl