Kiedy egzamin maturalny 2024 z matematyki?

Harmonogram matur przewiduje następujące daty:

 • 8 maja 2024 (środa): godz. 9.00 – matematyka, poziom podstawowy
 • 15 maja 2024 (środa): godz. 9.00 – matematyka, poziom rozszerzony
Reklama

Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie zdający matematykę będą mieć do dyspozycji trochę więcej czasu niż przy „standardowej” maturze:

Reklama
 • część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut (Formuła 2023) i 170 minut (Formuła 2015)
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 180 minut (Formuła 2023 i 2015)

Matematyka łatwiejsza? Co zrobić, aby zdać

Wymagania odnośnie progu zdawalności pozostają takie same jak w zeszłym roku. Egzamin pisemny z matematyki musi zostać zaliczony na min. poziomie 30 procent. Do tego dochodzą liczne ułatwienia dotyczące zakresu wymaganego materiału.

Podobnie jak w przypadku pozostałych przedmiotów, maturę z matematyki obowiązują określone wymagania egzaminacyjne. Maturzyści zdający matematykę (Formuła 2023) mogą skorzystać z następujących zmian:

 • arkusze egzaminacyjne mogą zawierać więcej tzw. zadań otwartych,
 • mogą pojawić się pytania typu prawda/fałsz i zadania z punktacją 1 lub 2,
 • przewidywane jest tylko 1 zadanie na dowodzenie,
 • nie będzie zadania na tzw. dowód geometryczny,
 • usunięte zostaną wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • wymagania dotyczące wielomianów będą ograniczone,
 • zmniejszono wymagania dotyczące stereometrii,
 • usunięto zagadnienia o bryłach obrotowych.

W Formule 2015 usunięto m.in. temat redukcji brył obrotowych i wymagań dotyczących ostrosłupów. Maturzyści, którzy wybiorą matematykę na poziomie rozszerzonym (10-14 zadań) będą się zmagać wyłącznie z zadaniami otwartymi.

Ile punktów za zadania maturalne z matematyki?

Maksymalna ilość punktów z matury pisemnej na poziomie podstawowym to 46. Za zadania otwarte można uzyskać maks. 17 punktów, natomiast za zadania zamknięte 29 punktów. Liczba zadań otwartych dla egzaminu w Formule 2023 to 7-13, dla Formuły 2015 – 7.

Uczniowie zdający matematykę na poziomie rozszerzonym mogą uzyskać maks. 50 punktów.

Jak maturzyści poradzili sobie z matematyką w 2023 roku?

Wyniki matur z matematyki budzą w każdym roku zrozumiałe emocje. Jak było na maturze 2023? CKE podaje zazwyczaj wyniki uśrednione, z podziałem na województwa oraz dla różnych typów Formuł. Jeżeli chodzi o termin główny i przedmioty obowiązkowe dla wszystkich typów szkół – matematykę zdało 88% uczniów. Dla porównania – przy tych samych kryteriach język polski pisemnie zdało 97% uczniów.

Ciekawie prezentuje się uśredniony wynik matury z matematyki dla dwóch formuł egzaminu. Dla średnich wyników egzaminów obowiązkowych w terminie głównym jest to odpowiednio:

 • 71% zdawalności dla Formuły 2023,
 • 51% zdawalności dla Formuły 2015.
Reklama

W 2023 roku matematyka nie wypadła najlepiej w Formule 2015 dla poziomu rozszerzonego – zaledwie 17% zdawalności. Warto jeszcze dodać, że matematykę jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023) wybrało 32% absolwentów.

CKE podsumowuje maturę z matematyki 2023

Maturzystom zainteresowanym matematyką warto polecić dość ciekawe podsumowanie CKE odnośnie egzaminu 2023. W Sprawozdaniu za rok 2023. Egzamin maturalny. Matematyka [dostęp: 19.10.23] można sprawdzić m.in. objaśnienia dotyczące zadań i porady egzaminatorów.

Specjaliści CKE zauważyli m.in., że maturzyści 2022/2023 poradzili sobie najlepiej w zadaniach zamkniętych, dotyczących ciągów liczbowych. Natomiast najgorzej wypadły zadania wymagające cyt. rozumowania i dobrania trafnych argumentów na rzecz prawdziwości tezy twierdzenia. Ten sam typ trudności pojawił się w arkuszach maturzystów zdających matematykę rozszerzoną.

Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń na egzaminie maturalnym z matematyki jest brak odpowiedniej sprawności rachunkowejczytamy w raporcie. Słaba znajomość praw działań oraz własności działań w zbiorze liczb rzeczywistych, nieuwaga zdających skutkująca popełnianiem błędów w obliczeniach lub w przekształceniach algebraicznych, często nieskomplikowanych lub też brak refleksji nad sensownością otrzymanego wyniku liczbowego.

***

Przygotowania do Matury 2024 warto zacząć już teraz! Nasze nowe Testy i arkusze maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego to idealna pomoc. Dostosowane do najnowszych wytycznych, przygotowane przez ekspertów, z różnorodnymi zadaniami i szczegółowymi odpowiedziami. Testy i arkusze maturalne już od 23 października z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep.infor.pl