Nowe zmiany w organizacji matur

8 stycznia CKE poinformowała o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji z dn. 29 grudnia 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego. Jak podaje CKE, kluczowa zmiana dotyczy m.in. zespołu nadzorującego egzamin. Według nowego rozporządzenia skład zespołu zostanie zmniejszony do 2 osób, jeżeli do egzaminu przystępuje 15 lub mniej uczniów. Druga zmiana to przesunięcie terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z 31 grudnia na 7 lutego.

Rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego. Dodatkowe informacje

Reklama

Dokument MEN z 29 grudnia 2023 zawiera również dodatkowe informacje m.in. o egzaminie maturalnym z biznesu i zarządzania oraz egzaminie z języka łacińskiego (część pisemna będzie trwać 120 minut). Zgodnie z rozporządzeniem do egzaminu pisemnego z biznesu i zarządzania będą mogli podejść absolwenci:

  • liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027,
  • technikum, począwszy od roku szkolnego 2027/2028,
  • szkoły branżowej II stopnia, począwszy od roku szkolnego 2027/2028.
Reklama

Podano również czas trwania egzaminu – część pisemna matury z biznesu i zarządzania oraz informatyki będzie trwać 210 minut.

Nowy przedmiot na maturze. Kiedy wprowadzono zmiany?

MEN poinformowało o wprowadzeniu nowego przedmiotu maturalnego w rozporządzeniu z początku 2023 roku. Wówczas potwierdzono, że biznes i zarządzanie stanie się nowym, obowiązkowym przedmiotem dla uczniów szkół ponadpodstawowych począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Przedmiot nie jest jednak zupełną nowością, gdyż zastępuje podstawy przedsiębiorczości.

MEiN informował już w zeszłym roku, że nowego przedmiotu będą mogli uczyć m.in. nauczyciele, którzy posiadają już niezbędne kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości. Wraz z decyzją o wdrożeniu nowego przedmiotu podjęto również decyzję, że uczniowie będą mogli go zdawać w formie rozszerzonej na maturze. Absolwenci liceów ogólnokształcących podejdą do egzaminu dojrzałości z biznesu i zarządzania (przedmiot do wyboru) w roku szkolnym 2026/2027, a absolwenci 5-letniego technikum rok później.