Jak podaje PAP, zapowiedź najnowszych zmian pojawiła się w trakcie poniedziałkowego spotkania minister edukacji z uczniami najstarszej, polskiej szkoły. W trakcie poniedziałkowego spotkania w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego omawiano większość najnowszych reform zaplanowanych i już wdrażanych przez MEN. Dyskutowano m.in. o podwyżkach dla nauczycieli (będą wypłacane prawdopodobnie od kwietnia), pracach domowych (od początku kwietnia obowiązują już nowe ograniczenia), lekcjach religii (na razie wykluczono je ze średniej ocen) i rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT.

Reklama

MEN pracuje nad nowym programem?

W trakcie spotkania zapytano jak resort edukacji zamierza rozwiązać problem niedostatecznego dostępu uczniów do pomocy psychologicznej w szkołach. Barbara Nowacka wyjaśniła, że problem jest złożony mówiąc m.in. o wymaganiach dotyczących pracy szkolnego psychologa i poziomu wynagrodzenia. "Samą ustawą nie załatwi się (…), żeby w Polsce było wielu psychologów gotowych do pracy w szkołach" – podkreśliła.

W rozmowie padła jednak istotna zapowiedź. MEN planuje opracowanie wspólnego programu z Ministerstwem Zdrowia. Głównym celem projektu ma być przyciągnięcie psychologów do szkół. Minister edukacji zapowiedziała również konferencję o zdrowiu psychicznym młodzieży. Wydarzenie poprowadzą Izabela Ziętka (wiceminister stanu) i Paulina Piechna-Więckiewicz (pełnomocnik ds. zdrowia psychicznego uczniów).

Reklama

"Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży postępuje"

Tymi słowami MEN skomentowało pod koniec stycznia raport dotyczący kryzysu suicydalnego dzieci i młodzieży w 2023 roku. Przedstawiciele resortu edukacji spotkali się z członkami Fundacji Grow SPACE, która opublikowała raport. Kluczowe dane z dokumentu: w ubiegłym roku zanotowano 2139 prób samobójczych, 146 zakończyło się śmiercią. Raport przygotowano na bazie danych z Komend Wojewódzkich Policji. W trakcie spotkania minister edukacji zapewniła, że traktuje priorytetowo zdrowie psychiczne uczniów, a resort pracuje nad skutecznymi rozwiązaniami w tym obszarze. Omówiono kwestię obecności psychologów w szkołach i przygotowania nauczycieli oraz szkół pod kątem pomocy uczniom w kryzysach psychicznych.

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży

Podstawowe numery bezpłatnych telefonów, pod którymi można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną w razie kryzysu psychicznego:

  • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
  • 800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 800 119 119 – telefon zaufania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (godz. 14:00 - 22:00),
  • 800 080 222 – całodobowa infolinia dla dzieci,
  • 800 120 226 – linia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.