150 mln na remonty akademików

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik przekazał PAP informację o przydzieleniu kolejnych 150 mln złotych na remont akademików. Pieniądze mają otrzymać uczelnie wyrażające chęć modernizacji tych budynków. Jednocześnie wiceminister wyraża chęć przeznaczania środków na remonty corocznie.

Pod koniec minionego roku ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego rozdysponowało 150 mln złotych między wszystkie uczelnie, które mają akademiki. Nie musiały one wnioskować o te pieniądze, jednak otrzymały informację, że mają je przeznaczyć na poprawę stanu akademików.

Reklama

W 2024 roku do podziału została przeznaczona taka sama kwota. Pieniądze otrzymają te uczelnie, które składały wnioski projektowe na inwestycje w roku 2023. Aktualnie trwa oceniania 250 złożonych wniosków.

Reklama

Możliwy większy budżet dla uczelni

Jak zapowiada wiceminister, w tym roku dostępne jest kolejne 150 mln zł, na które aktualnie przeprowadzana jest rekrutacja. Pieniądze mają trafić do uczelni w kolejnym roku. Jeśli skala będzie duża, istnieje możliwość zwiększenia podanej kwoty.

Środki na modernizację akademików. Co z ustawą?

Według słów wiceministra Gzika, ministerstwo nie stworzy osobnej ustawy ani funduszu w związku z przyznawaniem pieniędzy na remont akademików. Takie formy mogłyby bowiem ograniczać działania w tym zakresie. Nie byłoby również możliwości zmiany budżetu przeznaczanego na ten cel.

Dlaczego ministerstwo przekazuje środki na remonty akademików?

Wiceminister liczy, że modernizacja akademików będzie jednoznaczna z możliwością obniżenia kosztów utrzymania studentów. Dzięki temu młodzi ludzie z mniejszych miejscowości mogliby chętniej aplikować na studia w większych miastach. Jednocześnie osoby te będą też miały lepsze warunki, co także może być dla nich zachęcające.