Trwają prace nad podziałem MEiN

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami koalicji, Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie podzielone od 1 stycznia 2024 na Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie trwają intensywne prace nad kompletowaniem gabinetów i wdrażaniem pierwszych zmian. Na czele MEN stanęła Barbara Nowacka, która zdążyła już przedstawić zespół najbliższych współpracowników. Dariusz Wieczorek – nowy minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zaprezentuje swój gabinet 19 grudnia.

Nowy gabinet, znane twarze polityczne

Reklama

Oto skład gabinetu Barbary Nowackiej, przedstawiony na konferencji szefowej MEN:

  • Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej,
  • Joanna Mucha z Polski 2050-Trzecia Droga,
  • Henryk Kiepura z Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzecia Droga,
  • Paulina Piechna-Więckiewicz,
  • Izabela Ziętka.

Część posłów ma za sobą długą historię aktywności politycznej i społecznej. Pojawiły się również nowe nazwiska, w tym osoby aktywnie pracujące w zawodzie nauczyciela. Środowisko edukacyjne debatuje nad dotychczasowym doświadczeniem nowych członków gabinetu MEN i ich związkiem z tematyką oświaty.

Kim są współpracownicy nowej ministry edukacji?

Katarzyna Lubnauer

Posłanka KO jest doktorem nauk matematycznych i wykładowczynią akademicką. Wcześniej pracowała jako nauczyciel w jednym z łódzkich liceów ogólnokształcących. Lubnauer działała aktywnie m.in. w pracach sejmowej Komisji edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) – jest jej członkinią również w nowej kadencji Sejmu. Brała aktywny udział w protestach ZNP w sprawie podwyżek wynagrodzenia nauczycieli. Podpisała również tzw. "Porozumienie na rzecz edukacji" – dokument podpisany w październiku przez przedstawicieli ZNP i ówczesnej opozycji. Barbara Nowacka potwierdziła, że posłanka KO będzie piastować urząd sekretarza stanu MEN.

Joanna Mucha

Reklama

Była ministra sportu i turystyki – podobnie jak Katarzyna Lubnauer – zadeklarowała przed wyborami wsparcie ZNP w kwestii walki o podwyżki dla nauczycieli. Posłanka Polski 2050 jest doktorem nauk ekonomicznych i wykładowczynią na uniwersytetach SWPS oraz KUL. Joanna Mucha pracowała m.in. przy tworzeniu postulatów Polski 2050 dotyczących zmian w edukacji. "Marzę o państwie, które jest na tyle silne, żeby pomagać godnie żyć osobom nieuprzywilejowanym i potrafi zadbać o ich dzieci. Marzę o państwie, które jest mądre, dostrzega i wspiera osoby utalentowane, aby mogły rozwinąć skrzydła" – to fragment prezentacji posłanki ze strony Polska 2050.

Paulina Piechna-Więckiewicz

Podsekretarz stanu w MEN. Działaczka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy to kolejna osoba, która aktywnie angażowała się m.in. w strajki nauczycielskie dotyczące zmian w oświacie. Piechna-Więckiewicz jest z zawodu prawniczką. Przez 12 lat pracowała jako radna miasta Warszawy w Komisji Edukacji. Zaangażowała się m.in. w debatę na temat zmian wprowadzonych do szkół przez tzw. Lex Czarnek.

Izabela Ziętka

"Chcę działać w obszarze edukacji, a w szczególności w obszarze edukacji Osób z Niepełnosprawnościami. Systemowe zmiany są niezbędne!" – tak pisze o sobie współtwórczyni edukacyjnych postulatów Polski 2050. Pedagożka po studiach magisterskich na kierunku Rewalidacja Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Ukończyła również licencjat z Pedagogiki Specjalnej i Filologii Polskiej. Obecnie studiuje psychologię i pracuje jako psycholog szkolny i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ma na koncie m.in. studia podyplomowe z logopedii, zarządzania oświatą i pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera.

Henryk Kiepura

Poseł PSL-Trzeciej Drogi ma wykształcenie prawnicze. Skończył również studia podyplomowe na kierunku Fundusze Unii Europejskiej. Samorządowiec pełniący funkcję starosty kłobuckiego, wcześniej m.in. radny powiatu i naczelnik oświaty. Wyróżniony przez ZNP w 2019 roku za współpracę na rzecz edukacji.