Matura próbna z języka obcego – harmonogram

Tegoroczne matury próbne z języków obcych, nowożytnych przypadają na 8 grudnia. Egzamin rozpocznie się w piątek o godz. 9:00. W tym samym czasie arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie mogą zdawać test z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego lub rosyjskiego.

Test potrwa 120 minut, czyli dokładnie tyle, ile czas majowej matury z języka obcego na poziomie podstawowym. Zasady oceniania rozwiązań matury próbnej z języka obcego CKE opublikuje na swojej stronie 13 grudnia o godz. 12:00. Zasady ocenienia zostaną tego samego dnia przesłane do dyrektorów szkół biorących udział w maturach próbnych.

Reklama
Reklama

Jakie są kluczowe wymagania do matury z języka obcego?

Maturzyści wciąż mogą korzystać z tzw. obniżonych wymagań (przy ocenie kluczowe są wymagania, a nie – jak dotychczas – podstawa programowa). Obniżono m.in. poziom wymaganej biegłości językowej. W przypadku matury pisemnej na poziomie podstawowym (Formuła 2023) wymagany jest poziom B1 oraz B1+ dla rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. Aby zdać egzamin należy osiągnąć wynik na poziomie min. 30 proc.

Co zawiera arkusz maturalny z języka obcego?

Na maturze próbnej uczniowie otrzymują standardowe arkusze egzaminacyjne. Na teście z języka obcego sprawdzana będzie umiejętność rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu oraz znajomość środków językowych. Jedno z zadań będzie polegać na zredagowaniu prostej wypowiedzi pisemnej, która powinna mieć objętość od 80 do 130 wyrazów. Test językowy składa się z dwóch części – pytań otwartych (za które można uzyskać 22-28 punktów) i zamkniętych (do uzyskania jest 28-32 punkty).

Jaki typ treści należało zredagować na maturze 2023 z języków obcych?

Maturzyści, którzy wybrali język angielski musieli zredagować e-mail do kolegi, opisując swój udział w konkursie fotograficznym. Ocenie podlegała m.in. spójność wypowiedzi, umiejętność przekazywania informacji oraz poprawność zastosowanych środków językowych.

Uczniowie, którzy wybrali język rosyjski, niemiecki, włoski lub hiszpański, opisywali w mailu kwestie organizacyjne związane ze szkolnym balem przebierańców. Maturzyści piszący egzamin z języka francuskiego musieli z kolei zmierzyć się z redakcją wpisu blogowego dotyczącego udziału w konkursie na tekst piosenki.

Wyniki matury 2023 z języków obcych

Wyniki matury 2023 z języków obcych okazały się satysfakcjonujące. Jak podało CKE, uczniowie zdający egzaminy na poziomie podstawowym (Formuła 2023) uzyskali wynik zdawalności 97 proc. dla języka angielskiego i 90 proc. dla języka niemieckiego.