Start matur próbnych 2024

Zgodnie z informacjami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 6 grudnia część szkół ponadpodstawowych przeprowadzi maturę próbną z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00.

CKE zaleca, aby szkoły biorące udział w teście zapewniły uczniom warunki przypominające prawdziwy egzamin maturalny. Matura próbna z języka polskiego – podobnie jak przyszłoroczny, majowy egzamin – będzie trwać 240 minut.

Reklama

6 grudnia o godz. 9:00 CKE opublikuje również materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego na stronie cke.gov.pl. Z arkuszy skorzystają m.in uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w teście przeprowadzanym przez szkoły.

W jakim celu przeprowadza się matury próbne?

Reklama

Wyniki testów służą do określenia aktualnego stanu wiedzy uczniów (poziom wdrożenia podstawy programowej, zakres powtórzonego materiału). Co istotne, matura próbna nie podlega ocenie – może za to posłużyć jako materiał do analizy dla nauczyciela. Wyniki egzaminu mogą wykazać m.in. z którym elementem testu uczniowie radzą sobie najlepiej, a który wymaga dodatkowego przygotowania.

Zasady oceniania rozwiązania zadań z języka polskiego zostaną umieszczone na stronie CKE 11 grudnia ok. godz. 12:00 (oraz przekazane dyrektorom szkół biorących udział w teście za pomocą systemu SIOEO).

Matura próbna w Formule 2023

Wymagania dotyczące matur próbnych CKE przekazała już w październiku. Do matur próbnych w tzw. Formule 2023 przystąpią uczniowie klas IV liceów ogólnokształcących, klas V techników oraz klas II branżowych szkół II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

W ramach próbnego egzaminu maturalnego CKE udostępni zarówno standardowe arkusze maturalne, jak i testy dopasowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak wygląda matura próbna z języka polskiego?

Arkusze maturalne będą mieć taką samą formę jak testy na standardowym egzaminie. Test pisemny z języka polskiego składa się z 3 części. W pierwszej – Język polski w użyciu – zostaną sprawdzone m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i tworzenia tzw. notatki syntetyzującej.

Druga część arkusza to test historycznoliteracki, w którym zostanie sprawdzona m.in. znajomość treści i zagadnień związanych z obowiązkowymi lekturami z języka polskiego.

Wypracowanie to ostatnia część matury próbnej z języka polskiego. Uczeń omawia dane zagadnienie – 2 tematy do wyboru – wybierając samodzielnie przykłady lektur z listy pozycji obowiązkowych. Minimalna objętość tej części wypowiedzi pisemnej to 300 wyrazów.

Matura z języka polskiego 2024 – lista obowiązkowych lektur

 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
 • Sofokles, Antygona
 • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 • William Szekspir, Makbet
 • Molier, Skąpiec
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
 • Juliusz Słowacki, Kordian
 • Bolesław Prus, Lalka
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 • Henryk Sienkiewicz, Potop
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli (opowiadania)
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Albert Camus, Dżuma
 • George Orwell, Rok 1984
 • Sławomir Mrożek, Tango
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu "Prawo prerii")
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu "W kraju niewiernych")
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu "Opowieści galicyjskie")
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu "Gra na wielu bębenkach")

Lista obowiązkowych tekstów literackich poznawanych we fragmentach

 • Biblia (fragmenty "Księgi Rodzaju", "Księgi Hioba", "Księgi Koheleta", "Pieśni nad Pieśniami", "Księgi Psalmów", "Apokalipsy św. Jana")
 • Homer, Iliada
 • Lament świętokrzyski
 • Legenda o św. Aleksym
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
 • Pieśń o Rolandzie
 • Gall Anonim, Kronika polska
 • Dante Alighieri, Boska Komedia
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki