Matura próbna dla Formuły 2023

CKE udostępniła dane jeszcze w październiku. Do matur próbnych w Formule 2023 mogą przystąpić uczniowie klas IV liceum ogólnokształcących, klas V technikum oraz klasy II branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Pisemne matury próbne składają się z egzaminów z:

Reklama
  • języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • matematyki na poziomie podstawowym,
  • języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.
Reklama

Uczniowie otrzymają standardowe arkusze, w tym testy dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych (m.in. dla osób słabowidzących, niesłyszących i uczniów w spektrum autyzmu). Materiały do przeprowadzenia testu CKE przekaże dyrektorom szkół, a w dniu egzaminu udostępni je również na stronie cke.gov.pl.

Harmonogram matur próbnych 2023/2024

Zgodnie z danymi CKE matury próbne odbędą się w dniach 6-8 grudnia 2023, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 6 grudnia, godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym (czas trwania 240 minut),
  • 7 grudnia, godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut),
  • 8 grudnia, godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym (język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski – 120 minut).

W kolejnych dniach CKE udostępni na swojej stronie zasady oceniania rozwiązań (te zostaną również przekazane dyrektorom szkół przez system SIOEO):

  • 11 grudnia, godz. 12:00 – dla testu diagnostycznego z języka polskiego,
  • 12 grudnia, godz. 12:00, dla testu diagnostycznego z matematyki,
  • 13 grudnia, godz. 12:00 – dla testu diagnostycznego z języków obcych nowożytnych.

Czy matura próbna jest obowiązkowa?

CKE przypomina, że test diagnostyczny nie jest obowiązkowy. Praca ucznia nie powinna otrzymać stopnia, ale opisową informację zwrotną. Głównym celem matur próbnych jest pokazanie uczniom ich aktualnego poziomu przyswojenia materiału wymaganego na majowych egzaminach. Wyniki matur próbnych to również ważna informacja zwrotna dla nauczycieli.

Zgodnie z zaleceniami CKE, szkoły decydujące się na udział w maturach próbnych powinny zadbać o to, aby egzamin odbywał się w warunkach zbliżonych do prawdziwych matur.