Jak wyglądają płace nauczycielskie obecnie?

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela zależy m.in. od stopnia awansu, poziomu wykształcenia i przysługujących dodatków. Minimalna pensja nauczycielska za rok 2023, bez dodatków i nadgodzin, wynosi odpowiednio:

 • 3690 zł brutto (2846 zł netto) dla nauczyciela początkującego,
 • 3890 zł brutto (2982 zł netto) dla nauczyciela mianowanego,
 • 4550 zł brutto (3432 zł netto) dla nauczyciela dyplomowanego.
Reklama

Powyższe kwoty przysługują pedagogom z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele z innymi kwalifikacjami otrzymują odpowiednio:

 • 3600 zł brutto dla nauczyciela początkującego,
 • 3700 zł brutto dla nauczyciela mianowanego,
 • 3960 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego.

Jakie są dodatki do pensji nauczycielskich?

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, pensja pedagogów może zostać podniesiona o następujące elementy:

 • dodatek za wysługę lat – 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy, kolejny rok pracy (wypłacany od 4-go roku pracy, nie może przekraczać 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego),
 • dodatek motywacyjny – uznaniowy, nie może przekraczać 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy – kwota min. 300 zł,
 • dodatek za warunki pracy – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego np. za uciążliwe warunki pracy,
 • dodatek wiejski – 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek na start – 1000 zł jednorazowo dla nauczycieli przygotowujących się do zawodu,
 • nagrody specjalne np. jubileuszowe, za wieloletnią pracę, "trzynastki".

Kwota pensji jest również podnoszona o nadgodziny i zastępstwa.

Zapowiadane podwyżki pensji nauczycieli o 30 proc.

Wariant podwyżek o 30 proc. jest obecnie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które zostało zapowiedziane jeszcze przed wyborami i potwierdzone przez koalicję. Planowany czas wdrożenia podwyżek to 1 stycznia 2024. Jeżeli ten wariant zostanie wprowadzony, wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli (bez dodatków i nadgodzin) będą prezentować się następująco:

 • nauczyciel początkujący – 3599,78 zł netto zamiast 2846 zł netto,
 • nauczyciel mianowany – 3776,95 zł netto zamiast 2982 zł netto,
 • nauczyciel dyplomowany – 4362,69 zł netto zamiast 3432 zł netto.

Podniesieniu ulegną również tzw. dodatki stażowe, za wysługę lat. W przykładowym przeliczeniu dodatek stażowy dla nauczyciela dyplomowanego wyniósłby 1183 zł brutto (20 proc. od kwoty 5915 zł brutto).

Wariant podwyżek o 1500 zł brutto

Propozycja, która padła jeszcze przed wyborami i jest zdecydowanie najmniej prawdopodobnym rozwiązaniem. Przykładowe przeliczenie po podwyżce w tym wariancie:

 • nauczyciel początkujący – 5190 zł brutto i 3868,39 zł netto,
 • nauczyciel mianowany – 5390 zł brutto i 4004,44zł netto,
 • nauczyciel dyplomowany – 6050 zł brutto 4453,7 zł netto.

Przelicznik nie uwzględnia dodatków, nadgodzin i PPK.

Podwyżki dla nauczycieli – projekt ZNP

Do dyskusji o pensjach nauczycielskich powrócił również projekt ZNP. Sejm rozpatrzy go ponownie, chociaż trudno w 100 proc. przewidzieć finalną decyzję polityków. Na ten moment projekt obywatelski otrzymał już nr druku i zostanie rozpatrzony w najbliższych miesiącach.

ZNP zaproponował powiązanie nauczycielskich pensji z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Zgodnie z założeniami projektu pensje pedagogów miałyby wynosić określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego:

 • co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce dla nauczyciela dyplomowanego,
 • co najmniej 85,15 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla nauczyciela mianowanego,
 • co najmniej 73 proc. dla nauczyciela stażysty.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, przykładowe stawki zasadniczego wynagrodzenia pedagogów w 2024 roku wyniosłyby:

 • początkującego – 5447 zł brutto, o 1757 zł więcej niż aktualnie,
 • mianowanego – 6353 zł brutto, więcej o 2463 zł,
 • dyplomowanego – 7462 zł brutto, więcej o 2912 zł.