II edycja Szczytu dla Edukacji

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez koalicję SOS dla Edukacji dyskutowali o postulatach tzw. Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. Wsparcie postulatów jeszcze przed wyborami zapowiedziały partie wchodzące w skład obecnej koalicji.

Przedstawiciele koalicji – Kinga Gajewska (KO), Joanna Mucha (Polska 2050), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), Adam Bodnar (KO) – podkreślali, że nadchodzące zmiany w edukacji będą miały charakter stopniowy. Zauważono, że wprowadzanie niezapowiedzianych, drastycznych zmian w oświacie – w tym m.in. dyskutowana zawartość aktualnych podstaw programowych – może uczniom jedynie zaszkodzić. Jednocześnie podkreślano konsekwencję w podtrzymywaniu postulatów przedwyborczych dla edukacji.

Reklama

Przyszłość polskich szkół? Transformacja zamiast rewolucji

Reklama

Krystyna Szumilas pytana o planowane zmiany w oświacie, uspokoiła: "Nie ma rewolucji w oświacie (...). Nie będzie powrotu do sześciolatków, nie będzie powrotu do gimnazjów. System edukacji nie wytrzyma następnej rewolucji." Posłanka potwierdziła również – zapowiedzianą na spotkaniu sejmowej komisji ds. edukacji – szerszą współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Przypomniała też ponownie o chęci odbudowania zaufania do nauczycieli.

Posłanka Kinga Gajewska z KO przypomniała o idei powstania Komisji Edukacji Narodowej, nazywając projekt "wielkim dziełem" i zapowiadając, że pomysł musi zostać wypracowany wspólnie. Alicja Pacewicz – koordynatorka SOS dla Edukacji – podkreśliła wagę dialogu pomiędzy przedstawicielami partii i organizacjami wspierającymi szkolnictwo. Współtwórczyni SOS dla Edukacji liczy na "multipartyjne zarządzanie" i "multipartyjne strategie".

Czym jest Obywatelski Pakt dla Edukacji?

Jak podaje portal sosdlaedukacji.pl, sieć organizacji działających wspólnie na rzecz edukacji powstała w 2020 roku. Organizacje brały aktywny udział w dyskusji o Lex Czarnek i zainicjowały kampanię Wolna Szkoła w proteście przeciwko zmianom wprowadzanym przez MEiN (symbolem protestów była czerwona ekierka). W Pakcie dla Edukacji wskazano kluczowe obszary zmian, których najpilniej potrzebują polskie szkoły.

"Zwracamy się do różnych sił politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, stowarzyszeń dyrektorskich i nauczycielskich o poparcie go i udział w dalszych pracach nad konkretnymi rozwiązaniami" – apeluje organizacja dodając, że postulaty uzyskały już wsparcie m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska, Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.

10 postulatów Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

  • Samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania.
  • Szkoła dobrze i racjonalnie finansowana.
  • Szkoła profesjonalnych i dowartościowanych nauczycielek i nauczycieli.
  • Szkoła na miarę XXI, a nie XIX wieku.
  • Szkoła kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiadomości.
  • Szkoła równych szans i równego traktowania.
  • Szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji.
  • Szkoła demokracji i zaangażowania.
  • Szkoła społeczności lokalnej, a nie ministerstwa oświaty.
  • Szkoła pluralizmu.

Postulaty uwzględniają m.in. radykalne podwyżki dla nauczycieli oraz zapewnienie mechanizmu gwarantującego ich stały wzrost. Organizacja postuluje również odchudzenie podstaw programowych i szerokie wsparcie psychologiczne dla uczniów – w tym dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.