Wiceszef MEiN o wpływie pandemii na wyniki

5 grudnia oficjalnie zaprezentowano raport PISA 2022, czyli wyniki międzynarodowych badań kompetencji 15-latków z całego świata. Wyniki – pomimo utrzymania się na poziomie średniej krajów OECD – zanotowały spadek w porównaniu z poprzednimi badaniami (2015, 2018), w których polscy uczniowie wypadli dobrze. Wiceszef MEiN Dariusz Piątkowski wyjaśnił w trakcie prezentacji raportu, że na rezultaty testu wpłynął m.in. okres pandemii. Piątkowski podkreślił również, że w ostatni badaniach brali udział uczniowie klas I szkół średnich, natomiast w poprzednich badaniach testowano wiedzę uczniów klas III gimnazjów. Wiceszef MEiN przyznał, że obniżony wynik testu mógł być również rezultatem nauczania zdalnego.

"Okazało się, że bezpośredni kontakt z nauczycielami ma wyraźny wpływ na stopień mobilizacji uczniów, na poziom ich wiedzy i umiejętności" – zauważył. Dodał również, że spadek poziomu wyników zanotowała większość krajów UE biorących udział w badaniu.

Reklama

Badanie kompetencji PISA jest przeprowadzane co trzy lata. Ostatnie miało odbyć się w 2021 roku, ale ze względu na trwająca pandemię zostało przesunięte o rok.

Reklama

ZNP o reformach Anny Zalewskiej

Do rezultatów badania PISA odnieśli się również przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. W trakcie środowej konferencji prezes ZNP Sławomir Broniarzpodziękował pedagogom i uczniom za włożony wysiłek. Podkreślił – podobnie jak Dariusz Piątkowski – że obniżonych wyników testu spodziewano się z kilku powodów. Pierwszym były utrudnione warunki nauczania w trakcie pandemii, które niekorzystnie wpłynęły na stan umiejętności uczniów. Prezes ZNP zwrócił również uwagę na dodatkowe utrudnienia.

"Mówimy o nauce w czasie pandemii i zamknięciu szkół, o zdalnej edukacji bez wsparcia państwa, o zmianie systemu edukacji i likwidacji gimnazjów" – dodał. Podkreślił również, że kompetencje uczniów należy jak najszybciej odbudować, aby nie zniweczyć wcześniejszego wysiłku.

Prezes ZNP odwołał się również do tematu likwidacji gimnazjów: "(…) czas badań przypadał na moment likwidacji gimnazjów i wbrew temu, co mówi pani Anna Zalewska, to te badania w ogromnej mierze są jakby konsekwencją tego wszystkiego, co wykonała pani Zalewska w ramach pseudo-reformy systemu oświaty."

Krystyna Szumilas o wynikach PISA: "Alarmujące"

O wynikach badania wypowiedziała się również m.in. Krystyna Szumilas, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W wywiadzie dla Głosu Nauczycielskiego posłanka podkreśliła, że uważa za "alarmującą" informację o wzroście liczby uczniów z tzw. najniższymi kompetencjami. Zdaniem posłanki KO obniżony wynik umiejętności uczniów nie jest jedynie rezultatem pandemii i braku wsparcia szkół w trakcie nauczania zdalnego.

Krystyna Szumilas zauważyła, że wyniki badania 2022 są na podobnym poziomie jak rezultaty z 2003 roku: "(…) czyli można powiedzieć cofnęliśmy się z umiejętnościami uczniów do 2003 roku. A więc cały efekt reformy edukacji, która była realizowana po 2003 roku i przynosiła wzrost kompetencji polskich uczniów, został zniwelowany."