Egzamin ósmoklasisty 2024: Test umiejętności uczniów klas 8

Egzamin ósmoklasisty to podsumowanie wiedzy uczniów kończących szkoły podstawowe i przepustka do znalezienia dobrej szkoły średniej. Co istotne, zaliczony zostanie nawet bardzo niski wynik testu – w tym samo podejście do egzaminu. Testy próbne nie są obowiązkowe, ale pomagają m.in. w wykryciu i uzupełnieniu ewentualnych braków w wiedzy. Egzaminy próbne ósmoklasisty szkoły przeprowadzają we własnym zakresie. Ważną zmianą w przyszłorocznym egzaminie jest rezygnacja z tzw. czwartego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia).

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

Reklama

Na wypełnienie standardowego arkusza egzaminacyjnego uczniowie mają odpowiednio:

 • 120 minut dla egzaminu z języka polskiego,
 • 100 minut dla matematyki,
 • 90 minut dla języka nowożytnego (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).
Reklama

Egzamin zostanie przedłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tu m.in. uczniowie ze spektrum autyzmu, osoby słabosłyszące i niewidome):

 • do 180 minut dla egzaminu z języka polskiego,
 • do 150 minut dla egzaminu z matematyki,
 • do 135 minut dla egzaminu z języka nowożytnego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

Daty egzaminów – szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - podała CKE.

Terminy główne:

 • 14 maja 2024, godz. 9:00 – język polski,
 • 15 maja 2024, godz. 9:00 - matematyka,
 • 16 maja 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminów ósmoklasisty:

 • 10 czerwca 2024, godz. 9:00 – język polski,
 • 11 czerwca 2024, godz. 9:00 – matematyka,
 • 12 czerwca 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

3 lipca 2024 roku to termin ogłaszania wyników egzaminu, przekazania informacji szkołom i wydawania uczniom zaświadczeń o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty – szkoły dla dorosłych

CKE podała również terminy egzaminu dla szkół kończących naukę w semestrze jesiennym.

 • 10 stycznia 2024, godz. 9:00 – język polski,
 • 11 stycznia 2024, godz. 9:00 - matematyka,
 • 12 stycznia 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminu, szkoły dla dorosłych:

 • 14 maja 2024, godz. 9:00 – język polski,
 • 15 maja 2024, godz. 9:00 - matematyka,
 • 16 maja 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny,

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w styczniu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2024 roku.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty 2024?

Zgodnie z informacjami CKE uczniowie powinni zabrać długopis lub pióro z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Jeżeli ćwiczenie matematyczne wymaga wykonania rysunku, należy wykonać go długopisem (a nie ołówkiem). Z dodatkowych materiałów pomocniczych – wymienionych w zaleceniach CKE – mogą korzystać uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracujący na dostosowanym arkuszu egzaminacyjnym.