Uczniowie ostatni klas szkoły podstawowej pisali egzaminy 23, 24 i 25 maja. Zmierzyli się z testami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy odbyły się także w terminach dodatkowych, które wyznaczone zostały w tym roku na 12, 13 i 14 czerwca.

Reklama

Gdzie można znaleźć wyniki egzaminu ósmoklasisty?

W poniedziałek (3 lipca) Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) o godzinie 10 opublikuje ich wyniki.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie można znaleźć w systemie ZIU. Każdy uczeń może je sprawdzić na stronie www.wyniki. edu.pl. Do systemu można zalogować się za pomocą swojego loginu. Loginy i hasła do systemu były udostępniane uczniom przez ich wychowawców. Z opublikowanych w systemie ZIU wyników uczniowie dowiedzą się, ile punktów zdobyli na egzaminach ósmoklasisty 2023. To właśnie one zadecydują, jaką szkołę będą mogli wybrać i do jakiej się dostaną.

Reklama
Reklama

Wyniki obok świadectwa brane są pod uwagę podczas przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Jeśli uczeń zdobędzie mniej lub więcej punktów, niż się spodziewał, może jeszcze zmienić wnioski o przyjęcie do szkół lub złożyć je do innych placówek.

Kiedy można odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty można poznać online, ale po samo zaświadczenie trzeba udać się osobiście. Będą one wydane szkołom 6 lipca, w czwartek i w tym samym dniu muszą być przekazane uczniom. Szkoły powinny wyznaczyć czas, w jakim można udać się po odebranie zaświadczeń. Uczeń powinien osobiście odebrać zaświadczenie. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, może to za niego zrobić rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica. W takim wypadku trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Jakie dokumenty musi dostarczyć ósmoklasista do szkoły ponadpodstawowej?

Jeśli uczeń zna już wyniki egzaminu ósmoklasisty, wpisuje je do wniosków do szkół ponadpodstawowych. Tam także powinny znaleźć się uzyskane wcześniej oceny na świadectwie i innymi osiągnięcia. Uczeń do szkoły pierwszego wyboru powinien zanieść kopię swojego świadectwa ukończenia ósmej klasy oraz kopię zaświadczenia o egzaminie.

Szkoły ponadpodstawowe, gdy otrzymają dokumenty od kandydatów, opublikują listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Uczeń, który się zakwalifikuje, będzie musiał dostarczyć do wybranej szkoły oryginały świadectwa i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie przyjęty do danej szkoły. Po zebraniu potwierdzeń od uczniów szkoły opublikują ostateczne listy osób przyjętych.

CKE: Ósmoklasiści zdobyli średnio 66 proc. punktów z polskiego i 53 proc. z matematyki

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc. – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w poniedziałek przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki – 37 proc., z języka angielskiego – 46 proc., z języka rosyjskiego – 90 proc.