Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za egzamin ósmoklasisty

Punkty za egzamin ósmoklasisty w rekrutacji do liceum, techników, a także do szkoły branżowej przeliczamy mnożąc wynik procentowy przez podaną niżej wartość:

 • W przypadku egzaminu z języka polskiego mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),
 • W przypadku egzaminu z matematyki mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),
 • W przypadku egzaminu z języka obcego mnożymy razy 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).
Reklama

Jeśli uczeń otrzymałby z każdego egzaminu wynik 100 proc., wówczas zyskałby 100 punktów w rekrutacji do liceum.

Reklama

Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za świadectwo

Punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia są równie ważne. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od tego, jaką ocenę się ma na świadectwie, można otrzymać:

 • 18 punktów za 6 (celujący),
 • 17 punktów za 5 (bardzo dobry),
 • 4 punktów za 4 (dobry),
 • 8 punktów za 3 (dostateczny),
 • 2 punkty za 2 (dopuszczający).

Rekrutacja do liceum i technikum. Dodatkowe punkty

Dodatkowe punkty można dostać także za:

 • świadectwo z paskiem (7 punktów),
 • udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),
 • szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).