W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeprowadzono analizę wyników 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

Najlepsze licea i technika

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Reklama

Ranking "Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2024, Rankingu Maturalnego Techników 2024 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2024.

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształących

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3. 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
4. I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
5. VIII LO im. Władysława IV w WarszawieRanking Maturalny Techników

Reklama

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie
2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
3. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
4. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
5. Technikum Komunikacji w PoznaniuRanking szkół olimpijskich

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. XIII LO w Szczecinie
3. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
4. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
5. Uniwersyteckie LO w ToruniuOd 26 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników.

Zasady Rankingu

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych.

Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszyscy należymy do szkoły, szkołę współtworzymy i za nią odpowiadamy, ponieważ szkoła interesuje i angażuje na pewnym etapie życia każdego z nas - mówi Koziołek.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty na mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych).

Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich.

Liczba najlepszych liceów i techników

Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.