8. klasa szkoły podstawowej

8. klasa szkoły podstawowej jest odpowiednikiem dawnej 2. klasy gimnazjum. Jest to jednocześnie ostatni rok nauki w szkole podstawowej, który zostanie zakończony egzaminem ósmoklasisty. W tej klasie na uczniów czekają zmiany dotyczące przedmiotów nauczania. Czego mogą się spodziewać ósmoklasiści?

Nowe przedmioty w 8. klasie – co nowego, a co odchodzi

Reklama

Nowymi przedmiotami w ósmej klasie są wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. W ostatniej klasie szkoły podstawowejodchodzą również 2 przedmioty – są to plastyka i muzyka. Przedmioty te były realizowane wcześniej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jednak warto pamiętać, że mimo iż przedmioty te nie będą już w klasie 8. to jednak oceny z nich będą liczyć się do średniej ocen w tak zwanej klasyfikacji końcowej. Taka sama sytuacja ma miejsce z przedmiotem technika, która nie była już nauczana w klasie 7.

Reklama

Jakie przedmioty są w 8. klasie i ile godzin lekcyjnych jest obowiązkowych?

Przedmioty w ósmej klasie szkoły podstawowej to:

 • język polski - 5 godzin tygodniowo
 • matematyka - 4 godziny tygodniowo
 • pierwszy język obcy nowożytny - 3 godziny tygodniowo
 • drugi język obcy nowożytny - minimum 2 godziny tygodniowo
 • biologia - 2 godziny tygodniowo
 • geografia - 2 godziny tygodniowo
 • chemia - 2 godziny tygodniowo
 • fizyka - 2 godziny tygodniowo
 • historia - 2 godziny tygodniowo
 • informatyka - 1 godzina w tygodniu
 • wychowanie fizyczne - 4 godziny tygodniowo
 • zajęcia z wychowawcą - 1 godzina w tygodniu
 • edukacja dla bezpieczeństwa - 1 godzina w tygodniu
 • wiedza o społeczeństwie- 2 godziny tygodniowo
 • doradztwo zawodowe - 10 godzin w całym roku szkolnym
 • religia - 2 godziny tygodniowo
 • etyka - 1 godzina w tygodniu
 • wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin w trakcie całego roku

Jest ich w sumie 18, jednak nie wszystkie są obowiązkowe. Religia lub etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia, w których uczestnictwo jest dobrowolne. Zatem liczba godzin obowiązkowych dla ósmoklasisty to minimum 33 godziny tygodniowo.

Egzamin ósmoklasisty 2024

Szkoła podstawowa kończy się egzaminem ósmoklasisty, który jest obowiązkowy. Aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien na nim uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Rezultat liczy się jednak przy rekrutacji do szkoły średniej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

W roku szkolnym 2023/2024 ósmoklasiści będą egzaminowani od 14 od 16 maja, a wyniki tych zmagań poznamy 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.