Matura próbna z matematyki 2024. Harmonogram

Próbny egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 7 grudnia w czwartek, o godz. 9:00. Egzamin potrwa 180 minut, czyli dokładnie tyle, ile przewidziano na majowy egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak zaleca CKE matura próbna musi zostać przeprowadzona w podobnych warunkach jak prawdziwy egzamin maturalny.

Arkusze matur próbnych z matematyki zostaną udostępnione o godz. 9:00 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasady oceniania rozwiązań próbnego testu maturalnego z matematyki zostaną przekazane dyrektorom szkół 12 grudnia o godz. 12:00 (system SIOEO). W tym samym dniu CKE udostępni zasady oceniania na głównej stronie portalu cke.edu.pl.

Reklama

Kto może brać udział w maturze próbnej z matematyki?

Reklama

Egzaminy próbne są dobrowolne, ale większość szkół średnich decyduje się zazwyczaj na udział w testach. Do matur próbnych w Formule 2023 przystępują uczniowie:

  • klas IV liceum ogólnokształcącego,
  • klas V technikum,
  • klas II branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Matura próbna z matematyki 2024. Mniej wymagań?

Podstawowym ułatwieniem, z którego skorzystają tegoroczni maturzyści, jest obniżenie wymagań (w porównaniu ze standardową maturą opartą na podstawie programowej). Egzamin pisemny musi zostać zaliczony na poziomie min. 30 proc. Arkusz egzaminacyjny (Formuła 2023) będzie zawierać od 7 do 13 zadań otwartych.

CKE wśród przewidywanych ułatwień (matura w Formule 2023) podała m.in. informacje o: zwiększonej ilości zadań otwartych, umieszczeniu w arkuszu wyłącznie 1 zadania na dowodzenie, rezygnacji z zadania na dowód geometryczny. Z testu usunięte zostaną m.in. wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Zmniejszono również wymagania dotyczące wielomianów i stereometrii.

Co można zabrać na maturę próbną?

Maturę próbną obowiązują te same warunki co majowy egzamin maturalny z matematyki. Uczniowie zdający test mogą zabrać ze sobą długopis z czarnym tuszem, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty (bez zaawansowanych funkcji) i wybrane wzory matematyczne.

Jak wypadła matura z matematyki 2023?

Biorąc pod uwagę tzw. wyniki uśrednione, matematykę zdało 88 proc. uczniów (termin główny, wszystkie typy szkół). Średni poziom zdawalności w terminie głównym dla egzaminu z matematyki w Formule 2023 wyniósł odpowiednio 71 proc. i 51 proc. dla Formuły 2015.

Eksperci CKE w podsumowaniu matur z matematyki 2023 podkreślili, że maturzyści najlepiej poradzili sobie z zadaniami z ciągów liczbowych. Najsłabiej wypadły za to zadania w których należało uargumentować tezę danego twierdzenia.