W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który skończy czteroletnie technikum i zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Reklama

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Reklama

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W FORMULE 2023

Arkusz CKE z matematyki>>>

Odpowiedzi do arkusza maturalnego z matematyki. (Strona nie odświeża się automatycznie - kliknij F5)

Arkusz 2023 / Materiały prasowe
Formuła 2023. Odpowiedzi do arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym / Inne
Formuła 2023. Odpowiedzi do arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym / Inne
Formuła 2023. Odpowiedzi do arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym / Inne
Formuła 2023. Odpowiedzi do arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym / Inne
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 25 / CKE
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 7 / CKE
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 3 / CKE
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 23 / CKE
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 24 / CKE
Arkusz CKE i odpowiedzi. Matematyka, poziom podstawowy formuła 2023 - zadanie 9 / CKE