Co nowego w materiałach maturalnych dla uczniów?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała podsumowanie informacji zawartych w informatorach, aneksach i materiałach maturalnych. Dokument przyda się m.in. osobom, które jeszcze nie zdążyły przeglądnąć materiałów dla maturzystów. Pomoże także na "ostatniej prostej" przygotowań merytorycznych i formalnych do egzaminu. W treściwym dokumencie znalazły się m.in. informacje takie jak:

 • harmonogram matur 2024,
 • informacje o Formule 2023 i Formule 2015 egzaminu,
 • informacje o różnicach w arkuszach maturalnych dla obydwu formuł,
 • statystyki tegorocznych matur,
 • obowiązujące wymagania maturalne,
 • informacje o przedmiotach dodatkowych na maturze,
 • pełny spis materiałów i pomocy dla maturzystów.
Reklama
Reklama

Pomoc do matury? 20 zestawów CKE do powtórek

Najbardziej pomocny dla maturzystów może okazać się spis arkuszy i materiałów – dla obydwu formuł egzaminu. W przypadku matury w Formule 2023 (zdawanej w tym roku przez większość uczniów) udostępniono m.in. arkusze diagnostyczne, wnioski z badania diagnostycznego, informatory i kluczowe komunikaty. Do tego dochodzą zestawy dla określonych przedmiotów np.: przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego, zbiory zadań z matematyki – na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zbiór zadań problemowych z chemii, przykładowe wypracowanie na egzaminie z historii. Maturzyści mogą również zapoznać się z przedmiotowymi arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat i z arkuszami matur próbnych.

Ilu uczniów podejdzie do matury? Z jakich przedmiotów?

Ciekawie prezentują się podane statystyki tegorocznych matur. Z wstępnego podsumowania CKE wynika, że w 2024:

 • przeprowadzone zostanie ok. 556 885 egzaminów ustnych i ok. 1 405 725 egzaminów pisemnych,
 • 596 – tyle różnych rodzajów arkuszy przygotowano na potrzeby matur (dwie formuły, termin główny),
 • 112 – tyle różnych rodzajów płyt przygotowano m.in. na potrzeby matur z języków obcych, historii muzyki, dla maturzystów z Ukrainy oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami.
Reklama

Do egzaminów obowiązkowych (ustne i pisemne) przystąpi ok. 263 tys. zdających, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończyli szkołę ponadpodstawową. Tegoroczni maturzyści spośród dostępnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wybierali najchętniej:

 • język angielski – 183 688 osób (69,8 proc. absolwentów 2024),
 • matematyka – 72 614 osób (27,6 proc. absolwentów 2024),
 • geografia – 61 788 osób (23,5 proc. absolwentów 2024).

Na kolejnych miejscach znalazły się: język polski, biologia, chemia, WOS, historia i fizyka. Zestawienie zamyka informatyka, którą jako przedmiot dodatkowy planuje zdawać 9 568 absolwentów.

Ostatni dzwonek na przypomnienie terminów matur

W dokumencie przypomniano także o podstawowych terminach maturalnych. Maraton egzaminacyjny wystartuje 7 maja o godz. 9:00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Początek matur ustnych jest przewidziany na 11 maja. Wyniki matur zostaną opublikowane 9 lipca.