Harmonogram matur 2024

 • 26 kwietnia 2024 roku - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • 7-24 maja 2024 roku - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • 11-25 maja 2024 roku - egzaminy ustne w terminie głównym
 • 3-17 czerwca 2024 roku - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 roku - ogłoszenie wyników
 • 20-21 sierpnia 2024 roku - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 roku - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Matura 2024. Harmonogram egzaminów pisemnych

Reklama
 • 7 maja godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy)
 • 8 maja godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 język kaszubski, łemkowski i łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 • 9 maja godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy)
 • 10 maja godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 13 maja godz. 9:00 język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
 • 14 maja godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 15 maja godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 16 maja godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 17 maja godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 20 maja godz. 9:00 język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości (poziom rozszerzony)
 • 21 maja godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 22 maja godz. 9:00 informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 23 maja godz. 9:00 fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 24 maja godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy), godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).

Harmonogram matur 2024. Egzaminy ustne

Egzaminy maturalne ustne (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski) odbędą się w dniach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Warto mieć na uwadze, że egzaminy są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Terminy egzaminów dodatkowych i poprawkowych

Data lipcowa dotyczy egzaminów przeprowadzonych zarówno w terminie standardowym, jak i dodatkowym. Warto przypomnieć, że terminy dodatkowe matur są dedykowane uczniom, którzy z różnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminów dojrzałości w terminach majowych. Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na rok 2024, egzaminy maturalne w terminie dodatkowym odbędą się w następujących dniach:

 • 3 czerwca, o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego pisemnego na poziomie podstawowym,
 • 4 czerwca, o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki pisemny na poziomie podstawowym,
 • 5 czerwca, o godzinie 9:00 – egzamin z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.

Egzaminy pisemne w terminach dodatkowych zostaną zakończone 17 czerwca. Natomiast egzaminy ustne w tych dodatkowych terminach są zaplanowane od 10 do 12 czerwca.

Egzaminy poprawkowe zaplanowano natomiast w następujący sposób: egzamin pisemny odbędzie się 20 sierpnia (wtorek) o godzinie 9:00. Część ustna natomiast (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych) przewidziana jest na 21 sierpnia (środę).

Matura 2024: Kiedy wyniki?

Ogłoszenie matur zdawanych w terminie głównym, jak i dodatkowym nastąpi 9 lipca 2024 roku. Z kolei wyniki sierpniowego egzaminu poprawkowego znane będą 10 września 2024 roku. Tego samego dnia maturzyści będą mogli odebrać świadectwo dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę poprawkową, mogą wziąć udział w dodatkowych rekrutacjach na studia, które potrwają do 15 października 2024 roku.

Jak sprawdzić wyniki matur 2024?

CKE udostępnia wyniki online w systemie ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika, czyli na stronie ziu.gov.pl. Aby uzyskać dostęp do wyników matur, uczniowie muszą zalogować się w systemie, używając numeru PESEL oraz hasła, które otrzymali w szkole. Istnieje także możliwość logowania się poprzez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód lub kod OR (za pomocą aplikacji mObywatel 2.0). Dane zawarte w systemie są przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Wyniki online będą dostępne od 9 lipca 2024 roku, a od tego dnia maturzyści będą mogli również odebrać osobiście swoje świadectwa maturalne.