26 kwietnia uczniowie ostatnich klas szkół średnich zakończą rok szkolny. Bezpośrednio po majówce odbędą się matury 2024. Egzaminy maturalne w tym roku będą trwały od 7 do 25 maja. Maturzyści będą zobowiązani do napisania egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo muszą przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z przedmiotu dodatkowego. Oprócz tego czeka ich także egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Reklama

Najważniejsze terminy matur 2024

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Egzaminy pisemne odbędą się w dniach 7-24 maja, a egzaminy ustne zostaną przeprowadzone od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Matury pisemne będą odbywać się w dwóch terminach: porannym od godziny 9:00 oraz popołudniowym od godziny 14:00.

Reklama
Reklama

Harmonogram matur 2024:

 • 26 kwietnia 2024 roku - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • 7-24 maja 2024 roku - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • 11-25 maja 2024 roku - egzaminy ustne w terminie głównym
 • 3-17 czerwca 2024 roku - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 roku - ogłoszenie wyników
 • 20-21 sierpnia 2024 roku - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 roku - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Harmonogram matur 2024. Egzaminy pisemne

 • 7 maja godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy)
 • 8 maja godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 język kaszubski, łemkowski i łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 • 9 maja godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy)
 • 10 maja godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 13 maja godz. 9:00 język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
 • 14 maja godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 15 maja godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 16 maja godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 17 maja godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 20 maja godz. 9:00 język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości (poziom rozszerzony)
 • 21 maja godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 22 maja godz. 9:00 informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 23 maja godz. 9:00 fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 24 maja godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy), godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).

Harmonogram matur 2024. Egzaminy ustne

Egzaminy maturalne ustne (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski) odbędą się w dniach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Warto mieć na uwadze, że egzaminy są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Harmonogram matur 2024. Wyniki, terminy poprawkowe i dodatkowe

Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy otrzymali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, będą mieli egzaminy pisemne w dniach od 3 do 17 czerwca, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 10-12 czerwca.

Egzaminy poprawkowe zaplanowano w następujący sposób:

 • Egzamin pisemny odbędzie się 20 sierpnia (wtorek) o godzinie 9:00.
 • Część ustna (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych) przewidziana jest na 21 sierpnia (środę).

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone 9 lipca, a egzaminów poprawkowych - 10 września.