CKE ostrzega: Uczniowie mieli z tym problem

Pierwsze przewidywania odnośnie wyników matur 2024 pojawiły się tuż po ogłoszeniu danych badania diagnostycznego z grudnia 2023. CKE omówiła wyniki analizując "słabe i mocne strony maturzystów" w kontekście danego przedmiotu. W przypadku arkuszy z języka polskiego uczniowie mieli problemy m.in. z notatką syntetyzującą. Ta krótka wypowiedź pisemna pojawiła się na oficjalnych arkuszach maturalnych po raz pierwszy w 2023 roku. Na maturach próbnych 2022 notatkę poprawnie zredagowało 39 proc. uczniów. Z kolei podczas testu diagnostycznego z 2023 roku z zadaniem poradziło sobie 32 proc. uczniów. Jak podkreśla CKE tegoroczni maturzyści mają głównie problem z:

 • wydobyciem z tekstu informacji kluczowych dla tematu notatki,
 • uogólnieniem stanowiska autora omawianego tekstu,
 • poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
Reklama

Wyniki testów diagnostycznych pokazują, że problematyczne dla uczniów jest także porównywanie dwóch tekstów i tworzenie krótkiej, treściwej, a jednocześnie spójnej wypowiedzi pisemnej.

Czym jest notatka syntetyzująca? Materiały dla uczniów

Treściwy materiał odnośnie zasad tworzenia notatki CKE opublikowała już w maju 2022. Z dokumentem "Notatka syntetyzująca" można zapoznać się na stronie cke.gov.pl. W dokumencie znalazły się:

 • precyzyjne definicje notatki, streszczenia i syntezy,
 • opis wymagań w zakresie tworzenia notatki – dla egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
 • kluczowe różnice pomiędzy notatką a streszczeniem,
 • etapy tworzenia notatki na arkuszu maturalnym – dokładny schemat,
 • kryteria oceny notatki syntetyzującej,
 • zasady redagowania,
 • ćwiczenia i przykłady.

Większość zaleceń w przypadku tego ćwiczenia można streścić do uważnego czytania poleceń, treści tekstów i umiejętności selekcjonowania informacji.

Czym różni się notatka syntetyzująca od streszczenia?

Jak przypomina CKE notatkę od streszczenia różnią:

 • liczba analizowanych tekstów – notatka dotyczy dwóch, streszczenie jednego,
 • notatka w przeciwieństwie do streszczenia wymaga przeprowadzenia porównania,
 • długość wypowiedzi – notatka jest dłuższa ze względu na konieczność porównywania dwóch tekstów,
 • określenie zagadnienia w zadaniu – streszczenie go nie posiada.

Redagowanie notatki pod kątem merytorycznym będzie wymagać przeanalizowania tekstów, a także wyboru kluczowych informacji, syntezy informacji, porównania stanowiska autorów (dotyczących opisanego zagadnienia) i uporządkowania wniosków. Pod kątem kompozycji notatka syntetyzująca musi być zwięzła: liczyć od 60 do 90 wyrazów. Tekst powinien być spójny, rzeczowy, poprawny językowo i sformułowany "własnymi słowami".

Jak ćwiczyć redagowanie notatki?

W przykładowych zadaniach redakcyjnych – zawartych w materiałach CKE – podano prosty schemat działania, na którym można ćwiczyć redagowanie notatek:

 • Przeanalizuj temat notatki. Podkreśl słowa kluczowe.
 • Uważnie przeczytaj oba teksty, aby zrozumieć sens, związki logiczne i związki przyczynowo-skutkowe.
 • Podkreśl w tekście fragmenty dotyczące głównego zagadnienia, zanotuj kluczowe informacje.
 • Sformułuj stanowisko każdego autora względem kluczowych dla tematu informacji.
 • Porównaj stanowiska autorów obu tekstów.
 • Zredaguj notatkę syntetyzującą.
 • Sprawdź, czy napisana notatka obejmuje wszystkie wymagane kryteriami aspekty.
 • Sprawdź, czy notatka jest napisana z zachowaniem zasad zwięzłości i klarowności stylu.

Notatka syntetyzująca na maturze 2024

Ten typ wypowiedzi pisemnej pojawi się w arkuszach maturalnych z języka polskiego w części "Język polski w użyciu". Uczniowie muszą zapoznać się z dwoma krótkimi tekstami i porównać je pod kątem przedstawionych zagadnień. Wszystkie informacje – niezbędne do udzielenia prawidłowych odpowiedzi – można znaleźć w tekstach. Za notatkę można uzyskać 4 punkty – 3 za treść, 1 za poprawność językową. Na maturze z języka polskiego 2023 (poziom podstawowy) uczniowie zmierzyli się z notatką syntetyzującą dotyczącą tematu "skutków masowej turystyki" (na podstawie tekstu "Sens podróżowania" Olgi Stanisławskiej i tekstu "Podróż jak prozaik. Po co człowiekowi zmiana miejsca" Agnieszki Krzemińskiej).