Matura 2024: Harmonogram matur z matematyki

Według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, terminy egzaminów z matematyki przedstawiają się następująco:

 • 8 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy,
 • 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,
 • 24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,
 • 4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
 • 11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
 • 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.
Reklama
Reklama

Co będzie na maturze z matematyki 2024? Oto zagadnienia

Podstawowe umiejętności, na które zwraca się uwagę podczas egzaminu z matematyki, są następujące:

 • Sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,
 • Umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia,
 • Interpretacja różnych reprezentacji matematycznych,
 • Zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne obejmują następujące działy i zagadnienia matematyczne:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Po analizie wyników matur próbnych przeprowadzonych w grudniu 2023 roku, eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) szczególnie zalecają koncentrację na czytaniu ze zrozumieniem poleceń oraz odpowiednim planowaniu czasu na rozwiązanie zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Dodatkowo maturzyści są zachęcani do klarownego przedstawienia pełnego rozwiązania, uwzględniając wszystkie etapy rozumowania i niezbędne obliczenia.

Z czego można korzystać podczas matury z matematyki?

Na egzaminie maturalnym z matematyki można korzystać z:

 • linijki,
 • cyrkla,
 • kalkulatora prostego,
 • wybranych wzorów matematycznych, które zapewnia szkoła.

Co trzeba zrobić, aby zdać maturę z matematyki?

Na egzaminie z matematyki, podobnie jak w przypadku pozostałych obowiązkowych egzaminów (z wyjątkiem dodatkowego przedmiotu), minimalny próg zdawalności wynosi 30 procent. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Maksymalnie można zdobyć 46 punktów za rozwiązane zadania, z czego 29 punktów przypada na zadania zamknięte, a 17 punktów na zadania otwarte. Aby zaliczyć maturę z matematyki, wymagane jest uzyskanie co najmniej 14 punktów.

W tegorocznej maturze obowiązują specjalne wymagania egzaminacyjne, co wiąże się z dodatkowymi ułatwieniami oraz ograniczonym zakresem materiału. W tym roku arkusze maturalne z matematyki zawierają większą liczbę pytań otwartych, a także pojawią się pytania typu "prawda/fałsz". Wymagania egzaminacyjne ograniczają zakres zagadnień dotyczących wielomianów i stereometrii oraz redukują liczbę zadań wymagających dowodzenia w arkuszu.