Laptop dla nauczyciela. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada ZNP

Jak podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ministerstwo Cyfryzacji udzieliło odpowiedzi na zapytanie o program "Laptop dla nauczyciela". Związkowcy poprosili w październiku o doprecyzowanie zakresu i kolejności grup, które mogą skorzystać z programu. W pierwszej turze nie uwzględniono m.in. nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a nauczyciele klas I-III, nauczyciele oddziałów przedszkolnych oraz wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych nie zostali ujęci w programie.

ZNP przytacza fragment listu wysłanego przez związek do Ministerstwa Cyfryzacji, w którym zauważa, że wrześniowe rozporządzenie ws. określenia grup nauczycieli, którzy mogą skorzystać z "bonu na laptopa": "nie realizuje zakresu delegacji ustawowej określonej w art. 2 ust. 2 u.w.r.k.c., gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określa kolejności wsparcia dla tych nauczycieli."

Reklama

Laptopy dla kolejnych grup nauczycieli

Reklama

W odpowiedzi na list ZNP Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że bon na laptopa otrzymają kolejne grupy nauczycielskie. Odpowiedzi udzielił Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu MC: "Kolejne grupy nauczycieli otrzymają wsparcie do końca trwającego roku szkolnego. Wsparcie to jest zagwarantowane w ustawie i program będzie realizowany zgodnie z jej zapisami, a z bonu dla nauczyciela skorzysta nawet 465 tys. nauczycieli."

Jak podaje związek, Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło również kwestię kolejności przyznawania bonów określonym grupom. Zgodnie z wyjaśnieniem MC, nauczyciele klas IV-VIII zostali potraktowani priorytetowo ze względu na równorzędnie prowadzony program "Laptop dla ucznia" oraz zaangażowanie w rządowy program "Laboratoria przyszłości". Jak pisze Lewandowski, taką rekomendację miało zalecić MEiN: "Zasadnym, z punktu widzenia rozwoju kompetencji cyfrowych, jest praktyczne wykorzystanie sprzętu w ramach codziennej pracy zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Dlatego też zaplanowano reformę w taki sposób, aby równocześnie dzieci i nauczyciele mogli rozpocząć pracę na swoim sprzęcie w danym typie szkoły."

Na jakim etapie jest program "Laptop dla nauczyciela"?

Termin złożenia wniosków w programie upłynął w dniach 9-12 listopada. Wnioski o bony na zakup laptopa były przesyłane za pośrednictwem dyrektorów szkół. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami programu, prawo do uczestnictwa w programie otrzymali nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, którzy na dzień 30 września 2023 byli zatrudnieni w:

  • publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • publicznych szkołach artystycznych,
  • niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

W pierwszej kolejności z dofinansowania skorzystali m.in. nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych. W ramach programu pedagodzy ubiegają się o bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Lista sklepów, w których można zrealizować otrzymany bon znajduje się na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl. Wybrany sprzęt musi być nowy i spełniać precyzyjne wymagania techniczne.