Podwyżki, odchudzone podstawy programowei zakres treści nauczania, prace domowe oraz lekcje religii – to kluczowe kwestie, które wybijają się obecnie na pierwszy plan w debatach wokół oświaty. W tle toczą się mniej intensywne, ale równie istotne dyskusje, z którymi przedstawiciele MEN będą również musieli się zmierzyć.

Reklama

ZNP walczy o laptopy dla kolejnych grup nauczycieli

Do propozycji zmian w programie "bon na laptop dla nauczyciela" powraca ponownie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak podaje ZNP, 16 stycznia przedstawiciele związku skierowali do Ministra Cyfryzacji formalny wniosek o poszerzenie grup objętych programem. ZNP zaapelowało, aby dofinansowaniem objąć również nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wniosek zawiera także apel o przyspieszenie objęcia programem nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Reklama
Reklama

"Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami" – argumentuje ZNP. "Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania (…). Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą."

Apel o zmiany w programie "laptop dla ucznia"

Temat laptopów w szkołach omawiano również w trakcie posiedzenia Komisji Cyfryzacji. 16 stycznia 10 organizacji pozarządowych (tu m.in. Instytut Spraw Obywatelskich i Instytut Spraw Cyfrowych) przedstawiło raport z rekomendacjami odnośnie polityki cyfryzacji Polski na lata 2024-2027. Co istotne, wśród 20 głównych rekomendacji znalazł się m.in. postulat o wycofaniu programu "Laptop dla ucznia". Apel uargumentowano najnowszymi badaniami potwierdzającymi negatywny wpływ niektórych urządzeń cyfrowych na dzieci i młodzież.

"Państwo nie powinno zwiększać ani ułatwiać ekspozycji dzieci i młodzieży na świat cyfrowy poprzez programy ułatwiające dostęp do komputerów i zezwalanie na używanie przez uczniów smartfonów w szkołach. Naszym zdaniem program Laptop dla ucznia był błędem" – wyjaśnił Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Organizacje przypomniały również o smartfonach w szkole, czyli kolejnej kwestii mocno dyskutowanej przez nauczycieli i rodziców. Organizacje zaapelowały o "bezwzględny zakaz używania smartfonów przez uczniów w szkołach", przytaczając m.in. rozwiązania, które już zastosowano już w Holandii.

Matury ustne – odpowiedź MEN na apel uczniów

W debacie o szkolnictwie coraz głośniej wybrzmiewają postulaty dotyczące kwestii ocen i egzaminowania. Zmian w funkcjonowaniu matur ustnych domagają się sami uczniowie, którym głos oddano w petycji przygotowanej przez Maturalnych. W apelu zaproponowano m.in. zniesienie progu zdawalności matur ustnych i rezygnację z pytań niejawnych. W tym przypadku MEN ustosunkował się już do prośby odpowiadając: "Nie jest możliwe w trakcie trwającego roku szkolnego dokonanie istotnych zmian w organizacji egzaminu maturalnego".

Przypomniano, że na maturach 2024 wciąż obowiązuje ograniczony katalog wymagań, a ułatwienia zastosowane w trakcie pandemii dotyczyły "wyjątkowej sytuacji". Jednocześnie zapowiedziano, że sam apel zostanie poddany dalszej analizie, a ewentualne zmiany mogą zostać konsultowane w ramach szerszej reformy edukacji.