"Sprawdź, gdzie jest twój laptop"

Darmowe laptopy dla dzieci trafiły już do pierwszych uczniów. Kolejne sprowadzane są do szkół. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło stronę, na której można sprawdzić, kiedy trafią do konkretnej placówki. By to zrobić, należy wejść na laptopdlaucznia.gov.pl, odnaleźć formularz "Sprawdź gdzie jest Twój laptop", a następnie uzupełnić dane szkoły.

Na stronie można także znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu. Dodatkowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00 działa specjalna infolinia, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele, jeśli mają pytania związane z programem Laptop dla ucznia. Numer telefonu to: 22 182 22 88.

Reklama
Reklama

Laptopy dla czwartoklasistów. Jak działa program?

"Laptop dla ucznia" to program rządowy, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Sprzęt będzie przekazywany organom prowadzącym szkoły do 30 września. Wyjątkowo, w pierwszym roku trwania programu, Ministerstwo Cyfryzacji dało sobie na to czas do końca grudnia 2023 roku.

Umowa na przekazanie laptopa

Przekazanie laptopa nastąpi po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w 2023 roku zostanie przekazanych 394 346 laptopów.