Przedstawiciele ZNP spotkali się też z przedstawicielką ministerstwa cyfryzacji, która poparła propozycje. Postulaty zostały skierowane też do MEN.

Propozycja ZNP dotyczy nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Reklama

List ZNP do MFiPR o laptopy dla nauczycieli

Reklama

"W związku z rewizją KPO i trwającymi konsultacjami społecznymi Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wprowadzenie zmian w Krajowym Planie Odbudowy i ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o pominięte w dotychczasowym programie o: nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop, oraz przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Grupy te pominięto pomimo licznych apeli strony społecznej, jak również zapewnień ze strony rządzących, iż wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop" - czytamy w piśmie skierowanym do ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Sławomir Broniarz tłumaczy, że "wspomniani nauczyciele w swojej codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami".

Reklama

"Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą"- dodaje prezes ZNP.

KPO a laptopy dla nauczycieli. ZNP naciska na zmiany w programie

Według ZNP, rozporządzenie wydane przez poprzedniego Ministra Cyfryzacji, bez konsultacji społecznych, nie spełnia wymogów ustawowych, ponieważ nie uwzględniło nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako uprawnionych do wsparcia. W konsekwencji, nie określiło również kolejności wsparcia dla nauczycieli, co stanowi sprzeczność z obowiązującą ustawą.

"Obecnie technologia odgrywa kluczową rolę w edukacji, a nowoczesne narzędzia ułatwiają proces nauczania i samokształcenia. Laptopy stają się nieodłącznym elementem pracy pedagogów, umożliwiają mobilność, dostęp do zasobów internetowych, indywidualizację nauczania oraz efektywną organizację pracy. W obliczu zagrożenia niewykorzystania części środków z KPO uważamy, że proponowane przez nas inwestycje nie są obarczone ryzkiem ich niezrealizowania i rozliczenia w okresie kwalifikowalności programu" - czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa ZNP.