Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na wyraźny trend spadkowy liczby nauczycieli korzystających ze świadczenia kompensacyjnego. W kwietniu 2024 roku odnotowano spadek zarówno w porównaniu do poprzednich miesięcy tego roku, jak i analogicznych okresów w latach 2021-2023.

Reklama

Wysokość świadczeń i uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego

Średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego w kwietniu 2024 roku wyniosła 4022,52 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Aby otrzymać świadczenie, nauczyciel musi spełnić szereg warunków, takich jak 30-letni staż pracy (w tym 20 lat pracy nauczycielskiej) oraz osiągnięcie określonego wieku, który rośnie stopniowo do 2032 roku.

Świadczenie kompensacyjne. Ograniczenia w zatrudnieniu i wyjątki

Nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne co do zasady nie mogą pracować w szkołach czy przedszkolach, pod groźbą zawieszenia świadczenia. Wyjątek stanowi podjęcie pracy w zawodzie innym niż nauczycielski. Dodatkowo, w związku z sytuacją w Ukrainie, wprowadzono odstępstwa umożliwiające zatrudnienie nauczycieli-świadczeniobiorców na stanowiskach związanych z pomocą uczniom z Ukrainy.

Finansowanie i kalkulator świadczeń dla nauczycieli

Warto podkreślić, że świadczenia kompensacyjne finansowane są z budżetu państwa, a nie ze składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator, który pozwala nauczycielom oszacować wysokość swojego potencjalnego świadczenia.