"Podróże z klasą". Ile wynosi dofinansowanie do szkolnych wycieczek?

Program "Podróże z klasą" ma wspierać szkoły w przygotowywaniu i organizowaniu wycieczek. "Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji,kultury oraz osiągnięć polskiej nauki" – informuje ministerstwo edukacji. Pieniądze mogą otrzymać zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Szkoły mogą otrzymać finansowanie w wysokości:

  • do 20 tys. zł w przypadku wycieczki dwudniowej,
  • do 30 tys. zł w przypadku wycieczki trzydniowej,
  • do 40 tys. zł w przypadku wycieczki czterodniowej,
  • do 50 tys. zł w przypadku wycieczki dwudniowej.
Reklama

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

"Podróże z klasą" – zasady korzystania z dofinansowania

Szkoła która otrzyma środki z programu "Podróże z klasą" będzie mogą sfinansować za nie tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki. Mogą to być np.

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Jeżeli kwota dotacji pokryje całkowicie koszty wycieczki, nie będzie wymagany wkład własny. Program zawiera też jedno ważne zastrzeżenie: koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) będzie mógł być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy. W ramach wycieczki w każdym jej dniu powinien być zrealizowany co najmniej jeden punkt edukacyjny, np. odwiedzenie lub skorzystanie z oferty muzeum, galerii sztuki, centrum nauki itp.

Dofinansowanie do szkolnych wycieczek w ramach "Podróży z klasą". Terminy

Wycieczki finansowane z programu "Podróże z klasą" powinny się odbyć jeszcze w tym roku. Dyrektorzy szkół mogą już przekazywać swoje wnioski do organów prowadzących szkoły (samorządów, stowarzyszeń, osób prywatnych). Organy prowadzące mogą je składać od 19 czerwca br. , od godz. 10. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. "Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki" – czytamy informuje resort edukacji. Na finansowanie wycieczek w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.