MEN dofinansuje wycieczki szkolne

Temat wynagrodzenia nauczycieli za wycieczki szkolne powrócił po ogłoszeniu najnowszych projektów resortu edukacji – "Podróże z klasą" i "Kto Ty jesteś – Polak mały". Od 19 czerwca trwa nabór wniosków na pełne dofinansowanie wycieczek. Kwoty dofinansowania zależą m.in. od czasu trwania wycieczki. W przypadku wyprawy pięciodniowej można uzyskać do 50 tys. zł dofinansowania na zakwaterowanie, koszty przejazdu, bilety, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Program wycieczki musi uwzględniać tzw. obowiązkowy punkt edukacyjny, czyli np. wizytę w instytucji kultury (opera, skansen, muzeum).

ZNP przypomina o prawach pracowniczych nauczycieli

Reklama

Do dyskusji o wycieczkach szkolnych powraca ponownie kwestia wynagrodzenia nauczycieli, którym powierzono funkcję opiekunów wycieczek. W krótkim wpisie na Facebooku związkowcy przypominają, że "prawa pracownicze nauczycieli i nauczycielek wyjeżdżających na kilkudniowe wycieczki szkolne w roli opiekunów często nie są przestrzegane". Doprecyzowano, że chodzi m.in. o kwestię delegacji służbowej, godzin nadliczbowych oraz czasu pracy. ZNP chce rozmawiać z przedstawicielami resortu edukacji i podjąć interwencję. Sformułowano także 4 postulaty, które prawdopodobnie będą omawiane podczas spotkań nauczycieli z przedstawicielami MEN:

  • "Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną, dyrektor szkoły powinien wydać polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegację).
  • Koszt wyjazdu służbowego nauczyciela (w tym koszt jego udziału w wycieczce szkolnej) powinien być pokryty przez pracodawcę (szkołę).
  • Czas pracy w trakcie wyjazdu służbowego powinien być rozliczony i odpowiednio wynagrodzony.
  • W trakcie wycieczki nauczyciel powinien mieć zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynku."

Jak podkreślono, przedstawiciele związku chcą rozmawiać w najbliższym czasie z resortem edukacji o uregulowaniu przepisów związanych z organizacją wycieczek szkolnych.

MEN potwierdza: Będą rozmowy o płacach za wycieczki

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, temat dotarł już do MEN – przedstawiciele resortu edukacji chcą rozpocząć rozmowy. Rzecznik prasowy MEN wyjaśnił, że "postulaty nauczycieli są znane ministerstwu i z pewnością będą przedmiotem dyskusji". Doprecyzował również, że ewentualne negocjacje w tej kwestii mogą odbyć się podczas najbliższego spotkania Zespołu ds. pragmatyki zawodowej. W skład zespołu ekspertów – powołanych przez MEN pod koniec kwietnia 2024 – wchodzą m.in. przedstawiciele związków zawodowych, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także ministra pracy i ministra finansów. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi m.in. kwestii awansu zawodowego i wynagrodzeń nauczycieli, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz emerytur.