Przesunięcie terminu przyszłych ferii zimowych

Zestaw terminów ferii – podawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – jest już znany od czerwca 2023. Co istotne, w przyszłym roku szkolnym ferie rozpoczną się i zakończą o kilka dni później niż w tym roku. Ostatnia grupa uczniów wróci z przerwy zimowej do szkół dopiero 2 marca 2025, w tym roku ostatnie grupy uczniów zakończyły ferie zimowe 25 lutego. W tym roku pierwsi uczniowie odpoczywali już 15 stycznia, w przyszłym termin rozpoczęcia przesunięto na 20 stycznia.

Przyszłoroczne zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych również lekko się przesunie w porównaniu z obecnym rokiem szkolnym. Zakończenie tegorocznych zajęć jest przewidziane na 21 czerwca (piątek), w 2025 roku będzie to dopiero 27 czerwca. Przypomnijmy, termin zakończenia zajęć w szkołach reguluje § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

Reklama
Reklama

Harmonogram ferii zimowych 2024/2025

Od 20 stycznia do 2 lutego 2025 zimową przerwę rozpoczną uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. W drugiej kolejności – od 27 stycznia do 9 lutego 2025 – na ferie udadzą się dzieci i młodzież z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Trzecia grupa – czyli uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – będzie odpoczywać od 3 lutego do 16 lutego 2025. W ostatniej kolejności na ferie zimowe udadzą się uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W tym wypadku przerwa rozpocznie się 17 lutego a zakończy dopiero 2 marca 2025.

Harmonogram roku szkolnego 2024/2025 – ważne daty

Zajęcia dydaktyczne w nadchodzącym roku szkolnym rozpoczną się 2 września. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2024. Wiosenną przerwę świąteczną przewidziano od 17 kwietnia do 22 kwietnia, a przyszłoroczne wakacje od 28 czerwca do 31 sierpnia 2025. Harmonogram roku szkolnego – opublikowany przez MEN – nie uwzględnia terminów przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty, dat egzaminów sesji maturalnej i terminu egzaminów zawodowych.

Terminy tych egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej – dokładne daty zostaną podane do 20 sierpnia 2024. 20 sierpnia to również data poprawek tegorocznych matur pisemnych, dzień później maturzyści – których dopuszczono do sesji poprawkowej – będą zdawać po raz kolejny maturalne egzaminy ustne (poprawka z języka polskiego, języków obcych nowożytnych i języków mniejszości narodowych).