Przypomnijmy, matura 2024 rozpoczęła się 7 maja. Egzaminy trwają do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne odbywają się między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Reklama

Matura 2024. Fizyka. Co było? Arkusze CKE

CKE opublikowała arkusze CKE, które znajdziesz poniżej. Po kliknięciu w link sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin:

ARKUSZ CKE – MATURA 2024, FIZYKA- POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2023

Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE] / CKE

ARKUSZ CKE – MATURA 2024, FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2015

Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE] / CKE

MATURA 2024, FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY. ODPOWIEDZI

Natomiast eksperci z serwisu "Fizyka Gryzie" przygotowali dla Was odpowiedzi.

Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Co było na egzaminie z fizyki? [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] / Inne

Matura 2024. Szczegółowy harmonogram matur pisemnych

W pierwszym tygodniu egzaminów odbyły się pisemne matury 2024 z:

 • 7 maja - g. 9:00 - język polski (PP),
 • 8 maja - g. 9:00 – matematyka (PP), g. 14:00 - język kaszubski (PR), język łemkowski (PR), język łaciński i kultura antyczna (PR),
 • 9 maja - g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP),
 • 10 maja - g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD)

Matura 2024. Te egzaminy odbyły się w drugim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

 • 13 maja - g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR),
 • 14 maja - g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD),
 • 15 maja - g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD),
 • 16 maja - g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR),
 • 17 maja - g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP)

Matura 2024. Te egzaminy odbywają się w trzecim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

 • 20 maja - g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR),
 • 21 maja - g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD),
 • 22 maja - g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR),
 • 23 maja - g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD),
 • 24 maja - g. 9:00 - matematyka (PP), g. 10:35 - geografia (PR), g. 12:10 - chemia (PR), g. 13:45 - fizyka (PR), g. 15:20 - biologia (PR), g. 16:55 - historia (PR) w języku obcym.

***PD– poziom dwujęzyczny, PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony.

Przewidziane są również matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym:

 • 3-7 czerwca 2024,
 • 10-14 czerwca 2024,
 • 17 czerwca 2024.

Matura 2024. Dwie formuły egzaminu

W 2024 r. egzamin maturalny, podobnie jak w roku poprzednim, odbywa się w dwóch formułach - w tzw. Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystępują:

 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);
 • absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Natomiast do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" podchodzą:

 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne 2024 trwają od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwał egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny.

Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką - 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym -2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura 2024 - termin poprawkowy

Jak co roku przewidziany jest również maturalny egzamin poprawkowy. W tym roku:
Część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.
Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną - 10 września 2024.