Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki matur 2024 9 lipca 2024 roku. Tego dnia rano, po godzinie 8:30, wyniki zostaną udostępnione online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki, logując się za pomocą numeru PESEL i hasła otrzymanego w szkole.

Reklama

Co jeśli zdasz maturę w terminie dodatkowym lub poprawkowym?

  • Termin dodatkowy. Wyniki matur zdawanych w terminie dodatkowym (3-17 czerwca) również zostaną ogłoszone 9 lipca.
  • Termin poprawkowy. Osoby, które przystąpią do egzaminów poprawkowych w sierpniu, poznają swoje wyniki 10 września 2024 roku.

Matura 2024. Jak odebrać świadectwo maturalne?

W dniu ogłoszenia wyników matur 2024, czyli 9 lipca, szkoły otrzymają świadectwa maturalne i informacje o wynikach. Uczniowie będą mogli odebrać swoje dokumenty w szkole, w której zdawali egzaminy.

Świadectwo maturalne należy odebrać osobiście legitymując się dowodem osobistym. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić trzeba napisać upoważnienie. Nie jest wymagana wizyta u notariusza – wystarczy pisemna deklaracja, która pozwoli pracownikowi sekretariatu zidentyfikować osobę, która ma takie świadectwo odebrać.