MEN potwierdza: koniec nauczania HiT-u

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji w rozporządzeniu znalazła się informacja o rezygnacji z nauczania przedmiotu Historia i Teraźniejszość w:

  • klasie I liceum ogólnokształcącego,
  • klasie I technikum,
  • klasie I branżowej szkoły I stopnia,
  • klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej,
  • semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej,
  • w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego zakończenia nauczania przedmiotu.
Reklama

Jak przypomina MEN, rezygnacja z nauczania HiT-u będzie wiązać się z koniecznością przygotowania aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych.

Nowe podstawy programowe

Intensywny harmonogram prac MEN na najbliższe dni potwierdziła wcześniej dla PAP wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Najważniejsza informacja – na którą czekają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie – ma dotyczyć zmian w przedmiotowych podstawach programowych. Jak potwierdziła w poniedziałek wiceminister edukacji, zakres przedmiotowych treści nauczania – które będą obowiązywać od września – ma być gotowy "w ciągu kilku dni". Nad treściami nauczania pracuje grupa ekspertów powołana przez MEN. Katarzyna Lubnauer zapowiadała również, że rozporządzenie o likwidacji przedmiotu Historia i Teraźniejszość zostanie podpisane jeszcze w tym tygodniu.

MEN: koniec konsultacji publicznych

Reklama

PAP podała, że konsultacje publiczne odnośnie projektów nowelizacji rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej zakończyły się 13 maja. Katarzyna Lubnauer wyjaśniła jednak, że dyskusje na temat treści podstaw trwały dłużej: "Jeszcze 14 maja spotkaliśmy się z grupą nauczycieli języka polskiego związanych z petycją skierowaną do MEN w sprawie kanonu lektur, a 18 maja odbyło się wysłuchanie obywatelskie organizowane przez Fundację Stocznia".

Dodała również, że resort edukacji zbiera informacje odnośnie uwag, które w ramach konsultacji wpłynęły do ministerstwa przez system online. Na podstawie zebranych informacji, uwag i konsultacji powstaną ostateczne wersje treści nauczania (w tym listy lektur), które eksperci przekażą MEN.

Likwidacja przedmiotu Historia i Teraźniejszość

"Mam nadzieję, że to dosłownie kwestia jednego, dwóch dni – na podpisanie przez panią minister Nowacką tego rozporządzenia" – informowała w poniedziałek wiceminister. Projekt likwidacji przedmiotu konsultowano od 10 kwietnia. Przedmiot Historia i Teraźniejszość był do tej pory nauczany w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze:

  • 2 godziny tygodniowo – klasy pierwsze,
  • 1 godzina tygodniowo – kasy drugie.

HiT zostanie zastąpiony przez przedmiot edukacja obywatelska. Nowy przedmiot – nad treściami którego obecnie pracują eksperci MEN – zostanie wdrożony od roku szkolnego 2025/2026 w klasach drugich szkół średnich. Nauczanie przedmiotu będzie stopniowo wygaszane. Jak podaje PAP, HiT nie będzie nauczany w roku szkolnym 2025/2026 w klasach drugich liceum ogólnokształcącego i technikum, a rok później w klasach trzecich technikum.