Historia i teraźniejszość: zmiany i czas do końca maja

O problemach związanych z organizacją nowego roku szkolnego w kontekście likwidacji HiT-u pisze portalsamorzadowy.pl. Po decyzji MEN o likwidacji przedmiotu – i planach zastąpienia go edukacją obywatelską – część nauczycieli znalazła się w trudnej sytuacji zawodowej. Jest już pewnym, że nauczanie HiT-u zostanie zlikwidowane od września 2024.

Jeżeli chodzi o edukację obywatelską – trwają już prace nad nową podstawą programową, a przedmiot ma być docelowo wprowadzony do szkół od 2025 roku. Nowy przedmiot będzie nauczany w klasach drugich szkół ponadpodstawowych. Tym samym powstała luka – klasy pierwsze szkół średnich nie będą miały w kolejnym roku szkolnym ani HiT-u, ani edukacji obywatelskiej. Jak pisze portalsamorzadowy.pl, nauczyciele, którzy dotychczas zajmowali się nauczaniem HiT-u, znaleźli się w trudnej sytuacji. Jeżeli z powodu likwidacji przedmiotu stracą pracę, wypowiedzenie musi zostać wręczone do końca maja.

Reklama

Mniejsza liczba godzin czy utrata pracy?

Reklama

O problemie związanym z luką po nauczaniu HiT-u alarmował jeszcze w kwietniu Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy zaproponowali, aby w klasach pierwszych szkół średnich przywrócić na rok nauczanie WOS-u. MEN oficjalnie nie odniosło się do pomysłu. "Odpowiadając na nasze pismo w tej sprawie, resort stwierdził jedynie, że będzie chciał nowy przedmiot wprowadzić. No i z tego, co mi wiadomo, powołał specjalny zespół do opracowania podstawy programowej do edukacji obywatelskiej, która ma wejść za rok. To inny zespół niż ten, który opracowuje nowe podstawy programowe, mające wejść dopiero za 2-3 lata" – wyjaśniła wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.

Dodała również, że w przypadku wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania, ok. 10 tys. nauczycieli straci część godzin. Dla niektórych osób może to wiązać się z koniecznością poszukiwania innej pracy. Zdaniem wiceprezes ZNP ewentualną skalę zwolnień na razie trudno przewidzieć. "Jak dostaniemy aneks do zaopiniowania, to każdorazowo będziemy pytali pracodawcę, jakie to niesie skutki dla nauczycieli. Każdy oddział będzie pytał każdej szkoły. I wtedy będziemy mieli tę wiedzę" – podkreśliła.

Eksperci MEN pracują nad podstawą programową edukacji obywatelskiej

MEN potwierdzało już wielokrotnie plany zamiany HiT-u na edukację obywatelską. 10 maja resort edukacji powołał grupę ekspertów, którym zlecono opracowanie podstawy programowej do nauczania nowego przedmiotu. Jak wyjaśniła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, podczas zajęć z edukacji obywatelskiej będą omawiane m.in. takie zagadnienia jak: zasady działania samorządu, wiedza o Unii Europejskiej, kwestie funkcjonowania instytucji państwowych i problemy globalne (np. polityka klimatyczna). Nowy przedmiot będzie nauczany w drugich klasach szkół ponadpodstawowych od września 2025, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.