MEN publikuje harmonogram zajęć na nowy rok szkolny

Trwa odliczanie do zakończenia roku szkolnego 2023/2024, do którego pozostał miesiąc. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich zakończą się w piątek 21 czerwca. Uroczyste zakończenie zajęć mają za sobą już uczniowie ostatnich klas szkół średnich, będący obecnie na ostatnim etapie maratonu egzaminów dojrzałości. Znamy już także harmonogram najważniejszych dat na nowy rok szkolny 2024/2025. 17 maja resort edukacji opublikował na swojej stronie internetowej najnowszy kalendarz szkolny.

Kalendarz na rok szkolny 2024/2025 – kluczowe daty

Reklama

Zgodnie z danymi MEN rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w nowym roku szkolnym zaplanowano na 2 września. Zimowa przerwa świąteczna od zajęć szkolnych potrwa od 23 grudnia do 31 grudnia. Wiosenną przerwę na Wielkanoc przewidziano od 17 kwietnia do 22 kwietnia. Warto również sprawdzić przyszłoroczny harmonogram ferii zimowych. W 2025 roku w pierwszej kolejności odpoczywać będą uczniowie m.in. z województwa małopolskiego i wielkopolskiego. Dokładne daty ferii zimowych 2025:

  • 20 stycznia – 2 luty 2025 – województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
  • 27 stycznia – 9 lutego 2025 – województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie,
  • 3 lutego – 16 lutego 2025 – województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie,
  • 17 lutego – 2 marca 2025 – województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

Kiedy zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Zakończenie roku szkolnego 2024/2025 dla większości uczniów przewidziano na 27 czerwca. Wakacje 2025 dla większości uczniów rozpoczną się 28 czerwca, a zakończą 31 sierpnia. 25 kwietnia 2025 zajęcia zakończą uczniowie klas (semestrów) programowo najwyższych w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia oraz liceach ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczęto w pierwszym, powszednim dniu września. Uczniowie liceów ogólnokształcących dla dorosłych – w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – zakończą rok szkolny 3 stycznia 2025.

Na 31 stycznia 2025 przewidziano zakończenie zajęć dydaktycznych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

Kiedy matury, egzaminy zawodowe i egzamin ósmoklasisty 2025?

Zgodnie z danymi resortu edukacji na ogłoszenie terminów tych egzaminów trzeba poczekać do sierpnia. Termin przyszłorocznego egzaminu dojrzałości, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego zostanie podany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2024. W sierpniu 2024 część uczniów szkół ponadpodstawowych czekają jeszcze poprawki tegorocznych matur. Na 20 sierpnia przewidziano poprawki matur pisemnych, a na 21 sierpnia poprawki egzaminów ustnych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych i języków mniejszości narodowych.