Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024. O której się zacznie i ile potrwa?

Egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 90 minut. W przypadku uczniów którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony maksymalnie o 45 minut. Dodatkowo, jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od 2024 r. do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przewidzianego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań otwartych na kartę rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowi część arkusza egzaminacyjnego danego ucznia) oraz poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (10 minut).

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Większość uczniów zdaje angielski

Reklama

Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zgłoszono ponad 214,5 tys. uczniów z ponad 11 tys. szkół. Jeśli chodzi o egzamin z języka obcego, największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów. Wśród uczniów – obywateli Ukrainy, zdawanie angielskiego zadeklarowało 75,4 proc. ósmoklasistów. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów z Ukrainy.

Reklama

Egzamin na koniec podstawówki z języka angielskiego. Czego się spodziewać?

W czasie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdzane są takie umiejętności uczniów jak rozumienie wypowiedzi, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie, a także znajomość środków językowych. Częścią arkusza jest zadanie otwarte polegające na napisaniu krótkiej wypowiedzi. W ubiegłym roku arkuszu uczniowie mieli np. do napisania e-maila do koleżanki z Anglii Wiadomość miała liczyć od 50 do 120 wyrazów.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – wyniki

Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. W tym samym dniu poszczególni uczniowie poznają swoje indywidualne rezultaty. Do 3 lipca okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w formie papierowej. Szkoły przekażą je następnie swoim uczniom. Wkrótce po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na naszej stronie internetowej opublikowany zostanie arkusz wraz z odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – podstawowe zasady

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będzie mógł to zrobić w terminie dodatkowym – 10-12 czerwca br. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej, ale egzaminu nie można nie zdać. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu, aby poprawić wynik.