ZNP pisze do Ministra Cyfryzacji

Na stronie ZNP pojawiła się informacja o kolejnej interwencji dotyczącej projektu "Laptop dla nauczyciela". Związkowcy przypomnieli, że po kwietniowej interwencji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wśród przewidywanych zmian znalazł się m.in. zapis o dalszym poszerzeniu grupy odbiorców projektu "Laptop dla nauczyciela". Program obejmie także nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Jak podaje ZNP koszt inwestycji to ok. 173 mln złotych.

Wątpliwości: Dostęp do programu, urlopy i świadczenia

Reklama

W trakcie wdrażania zmian w programie nie rozwiązano wątpliwości dotyczącej m.in. pedagogów, którzy przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia. Wątpliwości dotyczą także nauczycieli przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopach bezpłatnych oraz przebywających w tzw. stanie nieczynnym. 13 maja związkowcy wystosowali pismo do Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W dokumencie poproszono o informację odnośnie aktualnego stanu programu.

Reklama
Reklama

"Wśród nauczycieli narasta niepokój, kierują do nas liczne zapytania a ostatnie dostępne informacje dotyczące tej sprawy, to deklaracja poprzedniego Ministra Cyfryzacji, że wszyscy nauczyciele wymienieni w ustawie otrzymają wsparcie w postaci bonów na laptopa do końca tego roku szkolnego". Związkowcy zwrócili również ponownie uwagę na wykluczenie z programu nauczycieli, którzy na dzień 30 września 2023 pozostawali w stosunku pracy, ale przebywali:

  • na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • na świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,
  • w stanie nieczynnym.

Czego dotyczy program "Bon na laptop dla nauczyciela"?

W ramach programu, który ruszył w październiku 2023, określone grupy nauczycieli mogły wnioskować o bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Zgodnie z pierwotnymi założeniami programu do udziału w projekcie w pierwszej kolejności (program obejmuje kilka grup) zakwalifikowano w zeszłym roku nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy spełniali wszystkie z poniższych kryteriów:

  • pozostawali w stosunku pracy na dzień 30 września 2023,
  • pracują w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej,
  • uczą w klasach IV-VIII lub w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej (tu szkoły artystyczne).

Jak można przeczytać na stronie gov.pl, bon na laptop nie przysługuje osobie, która na dzień złożenia wniosku nie była czynnym nauczycielem lub została zawieszona w pełnieniu obowiązków. Z programu wykluczono także nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia (na dzień złożenia wniosku). O zmiany w założeniach programu ZNP wnioskowało m.in. w październiku 2023 i w kwietniu 2024, przypominając o nauczycielach szkół ponadpodstawowych, nauczycielach przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.