Ponad 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych przystępuje w maju do egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy trwają trzy dni. Arkusze z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2024 oraz odpowiedzi dostępne będą w serwisie Dziennik.pl po godzinie 13.00.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024. O której godzinie zaczyna się i kończy?

We wtorek 14 maja uczniowie podchodzili do egzaminu z języka polskiego. Dziś - we wtorek 15 maja, sprawdzą swoją wiedzę z matematyki, a w środę 16 maja - z języka obcego nowożytnego. Każdego dnia egzamin zaczyna się o godz. 9.00. Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut, z matematyki potrwa 100 minut, a z języka obcego nowożytnego - 90 minut. To oznacza, że uczniowie będą mieli czas na napisanie egzaminu z matematyki do godz. 10.40.

Reklama

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024?

Arkusze egzaminacyjne z egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Za cały egzamin z matematyki uczeń może łącznie uzyskać 25 punktów, w tym 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte. Na egzamin ósmoklasisty z matematyki uczniowie mogą wnieść wyłącznie długopisy lub pióra z czarnym wkładem lub atramentem oraz linijkę. Nie mogą przynieść na egzamin kalkulatora ani telefonu komórkowego.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2024 z matematyki? Zagadnienia i wymagania

Wymagania i zagadnienia na egzamin ósmoklasisty z matematyki określone zostały przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i dostępne są w "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w aneksie do niego. W dokumentach przeczytamy, że do egzaminu ósmoklasisty z matematyki wymagane są:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

CKE podała również szczegółowe wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Są to:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym;
 • działania na liczbach naturalnych;
 • liczby całkowite;
 • ułamki zwykłe i dziesiętne;
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • obliczenia praktyczne;
 • potęgi o podstawach wymiernych;
 • pierwiastki;
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi;
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne i działania na nich;
 • obliczenia procentowe;
 • równania z jedną niewiadomą;
 • proporcjonalność prosta;
 • proste i odcinki;
 • kąty;
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie;
 • wielokąty;
 • oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie;
 • geometria przestrzenna,
 • wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej;
 • zadania tekstowe.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku. Gdzie można sprawdzić wyniki z egzaminu ósmoklasisty? Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je w systemie ziu.gov.pl.