MEN przypomina: Ocena z religii poza średnią ocen

Szefowa resortu edukacji potwierdziła nadchodzące zmiany na antenie TVP Info. Przypomnijmy, 1 kwietnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące ograniczenia prac domowych dla uczniów szkół podstawowych, a także zapisy o nauczaniu religii. MEN potwierdziło, że oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono: "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen". Zmiany dotyczące prac domowych weszły w życie w kwietniu tego roku. Zmiany dotyczące organizacja nauczania religii w szkołach wejdą w życie od 1 września 2024.

Reklama
Reklama

Będzie redukcja liczby godzin religii?

W wywiadzie dla TVP Info Barbara Nowacka przypomniała o zmianach, które MEN już wdrożyło. Zapowiedziała również, że jest zwolenniczką ograniczenia lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. "Szkoła jest od kształcenia, a nie od formacji religijnej" – wyjaśniła minister. Dodała również, że obecnie MEN rozmawia z koalicjantami w sprawie rozwiązań, które są "najlepsze, najbardziej efektywne i wyczekiwane społecznie".

Jak wyjaśniła minister edukacji, już od początku nowego roku szkolnego 2024/2025 będzie możliwość łączenia grup uczniów na lekcjach z religii lub etyki. Chodzi o usprawnienie organizacji zajęć szkolnych. Aktualnie zajęcia z religii lub etyki są organizowane, gdy chęć uczestnictwa w lekcjach wyrazi więcej niż siedem osób – zajęcia nie są obowiązkowe. Zdaniem minister Barbary Nowackiej możliwość łączenia grup na zajęciach z religii lub etyki będzie ważnym ułatwieniem przy tworzeniu harmonogramu zajęć. "Ułatwi to tworzenie planów zajęć i pozwoli nam walczyć z dwuzmianowością" – wyjaśniła szefowa MEN.

W nowelizacji rozporządzenia przewidziano również ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby uczniów w grupie, która będzie uczęszczać na zajęcia z religii lub etyki. W przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół średnich maksymalna liczba uczniów w grupie ma wynosić 30 osób. Przewidywana, maksymalna liczebność grup dla uczniów przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych to 25 osób.

Nowy rok szkolny z pakietem reform?

Zmiany dotyczące religii wchodzą w życie od września 2024. Nowy rok szkolny przyniesie także kolejne, ważne reformy szkolnictwa. Największym wyzwaniem może okazać się zapowiadana reforma podstaw programowych. Chodzi o odchudzenie podstaw o ok. 20 proc. treści. MEN jest obecnie na etapie konsultowania zmian – konsultacjom poddano m.in. propozycje nowych list lektur. Wcześniej zmiany na listach lektur konsultowano publicznie zbierając uwagi od nauczycieli, ekspertów edukacji, przedstawicieli oświaty, a także internautów. Zmiany dotyczą także nauczania przedmiotu Historia i teraźniejszość. Od września 2024 przedmiot znika ze szkół, a jego miejsce – od września 2025 – zajmie edukacja obywatelska. W szkołach podstawowych od września 2024 pojawią z kolei zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.