Matematyka na maturze nie może być "zbyt trudna"?

O tegorocznych – i przyszłych – maturach wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wypowiedziała się na łamach portalu i.pl. Rozmowa dotyczyła m.in. obowiązkowej matematyki na maturze i ogólnego poziomu trudności egzaminów dojrzałości. Zdaniem wiceminister matura jest najważniejszym egzaminem dla młodych ludzi, ale nie powinna być jednocześnie "barierą". Jak podkreśliła polityk KO nie ma powodu, aby poziom trudności matur podnosić. Tym bardziej, że dla wielu uczniów oznaczałoby to m.in. blokowanie możliwości studiowania czy zdobywania nowych kwalifikacji, które na szybko zmieniającym się rynku pracy są niezbędne.

Co z matematyką na maturze 2025?

Reklama

Katarzyna Lubnauer nie ma wątpliwości, że podczas kolejnych matur matematyka powinna pozostać przedmiotem obowiązkowym. Zdaniem wiceminister edukacji umiejętności matematyczne – oprócz językowych i znajomości języka obcego – wciąż pozostają kluczowe we współczesnym świecie. "To jest ta baza, która powinna być wymagana od wszystkich, którzy zdają maturę. W związku z tym nie należy podnosić progu zdawalności, ale nie ma też powodu, żeby likwidować którykolwiek z tych egzaminów" – wyjaśniła. Jak podkreśliła wiceminister, matematyka rozwija zdolność myślenia logicznego. W przypadku nauki języka polskiego uczniowie kształcą m.in. czytanie ze zrozumieniem i zdolności komunikacyjne.

Reklama

Które przedmioty są obowiązkowe na maturze 2024?

Tegoroczni maturzyści zdają obowiązkowo 6 przedmiotów. Oprócz pisemnej matematyki także egzamin pisemny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Uczeń musi także wybrać min. 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Opcja maksimum to 5 kolejnych egzaminów z wybranych przedmiotów dodatkowych. Wszystkie egzaminy – z wyłączeniem przedmiotu dodatkowego – należy zdać na poziomie min. 30 proc. Te zasady dotyczą obydwu formuł egzaminu, czyli Formuły 2023 i Formuły 2015. Co istotne, wymóg dotyczący tego progu zdawalności dla przedmiotu dodatkowego powróci na maturze 2025.

Kiedy maturzyści zdawali matematykę? Kiedy wyniki egzaminów?

Obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki odbył się 8 maja. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przewidziano na 15 maja (godz. 9:00). Jak podało CKE, w tym roku matematyka uplasowała się na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Testy z matematyki na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 planowało zdawać ok. 27,6 proc. wszystkich absolwentów 2024 (ok. 72 614 uczniów). Wyżej uplasował się język angielski, natomiast na trzecim miejscu znalazła się geografia. Egzamin z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w piątek 24 maja o godz. 9:00. Uczniowie, którzy m.in. ze względów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do matur w maju, będą zdawać matematykę:

  • 4 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 – poziom podstawowy,
  • 11 czerwca (wtorek), o godz. 9:00 – poziom rozszerzony.

Poprawka z matur pisemnych zostanie przeprowadzona 20 sierpnia o godz. 9:00. Poprawka matur ustnych odbędzie się dzień później, czyli 21 sierpnia.