Egzamin ósmoklasisty 2024 obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W 2024 roku egzamin odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 maja o godz. 9.00.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty 2024?

Wielu uczniów obawia się zwłaszcza matematycznej części egzaminu. Jak wygląda egzamin 8-klasisty z matematyki? Egzamin 8-klasisty z matematyki ma formę pisemną i składa się wyłącznie z zadań do rozwiązania, których jest około 20. Wśród nich jest kilkanaście zadań zamkniętych (są cztery odpowiedzi do wyboru, wśród nich jedna prawidłowa) oraz kilka zadań otwartych.

Reklama

To, co istotne, to fakt, że w przypadku zadań otwartych niezbędne są wyliczenia jednak jeśli podany w odpowiedzi wynik jest prawidłowy, to niezależnie od przyjętej metody obliczeń, uczeń otrzymuje maksymalną punktację. Warto także pamiętać, że nawet za niepełną odpowiedź lub odpowiedź częściowo poprawną egzaminowany może otrzymać punkt.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak się uczyć, aby dobrze go zdać?

Czy egzamin 8-klasisty jest trudny? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wiele zależy nie tylko od poziomu wiedzy, ale także… metody i sposobów przygotowania. Co zrobić, by zdobyć jak najwięcej punktów na egzaminie?

Korzystaj z arkuszy egzaminacyjnych i próbnych testów

W tym przypadku warto korzystać z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych oraz próbnych testów, zestawów ćwiczeń i zadań z matematyki, języka polskiego, angielskiego, historii, biologii, fizyki, geografii i chemii. Można zacząć od pojedynczych ćwiczeń i stopniowo przechodzić do arkuszy testowych. Dzięki temu uczeń może wprawić się w pracy z testami i poznać specyfikę formuły zadań oraz rozpoznać ich powtarzalne struktury.

Kluczowa jest regularność

W przygotowaniu ważna jest regularność. Najlepiej jest wyznaczyć jeden lub dwa dni w tygodniu na taką pracę. Można też skorzystać z dodatkowego kursu przygotowującego do egzaminu. Najlepszym treningiem i sposobem na przygotowanie do egzaminu jest bowiem wykonywanie zadań testowych.

Skup się na materiale, który sprawia ci trudność

Rozwiązywanie testów i zadań dają jeszcze jedną korzyść. Pozwalają wyłapać braki w wiedzy i umiejętnościach, a dzięki temu dają szansę na uzupełnienie luk w wiedzy i wyćwiczenie materiału, który nie jest jeszcze do końca opanowany.

Zagadnień, które sprawiają najwięcej trudności nie warto zostawiać "na koniec". Im bliżej egzaminu, tym czasu jest mniej. Warto wychwycić działy i konkretne zagadnienia, które sprawiają największa trudność, a następnie ćwiczyć je, szukać zadań z tego zakresu i dopytywać o nie nauczycieli. W przypadku egzaminu z matematyki kłopot często sprawiają pierwiastki, potęgowanie, obliczenia na procentach, potęgowanie, pierwiastki i wyrażenia algebraiczne.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Po napisaniu egzaminu następuje nierzadko nerwowy czas oczekiwania na wyniki. Kiedy dostępne będą wyniki egzaminu 8-klasisty 2024? Datę tą ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. W 2024 roku wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku. Tego dnia uczniowie poznają wyniki egzaminu ze wszystkich przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione w systemie ZIU dostępnym na www.wyniki.edu.pl.