Jutro startuje egzamin ósmoklasisty 2024

We wtorek 14 maja o godz. 9:00 ósmoklasiści rozpoczną pisanie testu z języka polskiego. Obok zadań zamkniętych i otwartych pojawi się również zadanie związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnej – do wyboru jest temat rozprawki lub opowiadania. W wypowiedzi na wybrany temat uczeń musi się odnieść do wybranej lektury obowiązkowej. Egzamin potrwa 120 minut. 15 maja o godz. 9:00 rozpocznie się test z matematyki – na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 100 minut. Ostatni z egzaminów ósmoklasisty to test z języka obcego nowożytnego. Uczniowie zdają ten język, który był przedmiotem obowiązkowych zajęć szkolnych – w większości przypadków jest to język angielski. Test z języka obcego rozpocznie się 16 maja o godz. 9:00 i potrwa 90 minut.

Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2024?

Reklama

Arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu będą opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu ok. godz. 13:00. Arkusze pojawią się również w Dzienniku, a zaproszeni przez nas eksperci opracują odpowiedzi na zadania (otwarte, zamknięte, wypowiedzi pisemne) z danego przedmiotu.

Reklama

Gdzie znaleźć archiwalne arkusze CKE na egzamin ósmoklasisty?

Z archiwalnymi arkuszami można zapoznać się na stronie cke.gov.pl. W przypadku danego przedmiotu dostępne są zarówno arkusze standardowe, jak i wersje przeznaczone dla uczniów z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu (tu m.in. arkusze dla uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z afazją). Wraz z arkuszami dostępne są dokumenty zawierające zasady oceniania zadań dla poszczególnych przedmiotów.

Ile arkuszy przygotowano na egzamin w 2024 roku?

Jak podsumowała CKE, podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przygotowano 215 różnych typów arkuszy. Najwięcej wersji testów przygotowano dla egzaminów z języków obcych nowożytnych – 98 arkuszy i 26 zestawów nagrań. Na egzaminie z języka polskiego zostanie wykorzystanych 58 wersji arkuszy – w tym testy w języku polskim i języku ukraińskim. Do egzaminu z matematyki przygotowano 59 arkuszy w językach: polskim, litewskim, ukraińskim.

Harmonogram: kiedy egzaminy w terminie głównym i dodatkowym?

14, 15 i 16 maja to główne terminy egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie, którzy ze względów losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do testów w terminie głównym, będą zdawać egzaminy w terminach dodatkowych:

  • 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski,
  • 11 czerwca (wtorek), o godz. 9:00 – matematyka,
  • 12 czerwca (środa), o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

W harmonogramie nie przewidziano terminu poprawek. Przystąpienie do wszystkich trzech egzaminów jest obowiązkowe, ale testów nie można nie zdać. Uczniowie otrzymują wyniki w formie procentowej i na skali centylowej. Wyniki wraz z zaświadczeniami są przekazywane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca.