Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach - głównym i dodatkowym. Do drugiego terminu można przystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do pierwszego terminu. Egzamin ma formę pisemną.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024: Jak wygląda egzamin z języka obcego?

Ósmoklasiści będą pisać egzamin z języka obcego 16 maja o godzinie 9:00. Będzie to ostatni sprawdzian wiedzy. 14 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, zaś 15 maja z matematyki. Na wykonanie wszystkich zadań jest 90 minut. Osoby, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, mają wydłużony czas - wynosi on 135 minut.

Arkusz składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi. Dla uczniów zostały przygotowane zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W tych drugich konieczne jest samodzielne sformułowanie odpowiedzi. Po otrzymaniu arkusza, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy zgadza się liczba stron i zadań. Ewentualne notatki zapisane w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024: Arkusz egzaminacyjny z angielskiego - z jakich części się składa?

Arkusz egzaminacyjny jest podzielony na pięć części.

  • Część I - zawiera zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Zwykle są to 3-4 polecenia, w tym jedno zadanie otwarte. Teksty są krótkie i czytane przez rodzimych użytkowników języka. Nagrania są odtwarzane dwukrotnie z płyty CD.
  • Część II - te zadania mają na celu sprawdzić umiejętność reagowania. Również składają się z 3-4 poleceń, w tym jednego zadania otwartego. Opierają się na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym. Niektóre mogą być odtwarzane z płyty, jednak będą to krótkie jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzi.
  • Część III - ta część sprawdza rozumienie tekstów pisanych. Tak jak wcześniej, składa się z 3-4 poleceń, w tym jednego zadania otwartego. Polecenia opierają się na tekstach adaptowanych lub oryginalnych, których długość nie przekracza 850 wyrazów lub na materiale ikonograficznym.
  • Część IV - przedostatnia część sprawdza znajomość gramatyki i słownictwa. Forma zadań jest analogiczna. Całość opiera się na pojedynczych zdaniach, krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym.
  • Część V - ostatnia część weryfikuje umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Uczniowie muszą samodzielnie napisać krótki tekst odnoszący się do wytycznych. Jego długość ma wynosić od 50 do 120 wyrazów.

Za zadania zamknięte uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 21 punktów, zaś za otwarte 34 punkty. W sumie do zdobycia jest 55 punktów. Z kolei ze wszystkich trzech testów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty do zdobycia jest 100 punktów (45 z języka polskiego i 25 z matematyki). Należy zaznaczyć, że w tym przypadku nie obowiązuje żaden próg zdawalności. Oznacza to, że nie da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Nawet jeśli uczeń nie zdobędzie żadnego punktu i tak zostanie przyjęty do szkoły średniej, choć być może nie do wymarzonej placówki i na wybrany profil. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

Arkusze egzaminacyjne z języka obcego - 2021, 2022, 2023

Rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat to najlepszy sposób na oswojenie się z typami zadań oraz na powtórzenie materiału. Na stronie CKE można znaleźć egzaminy nie tylko z języka angielskiego, ale również francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Poniżej linki do materiałów z 2021, 2022 i 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty sprawdza znajomość języka obcego na poziomie A2.